Tar spaden fatt

Hill-Martha Solberg tar første spadetak for nytt sykehus i Vesterålen.
Nyheter

Torsdag i neste uke, presis klokken 13 setter fylkesmann, tidligere parlamentarisk leder og tidligere nestleder i Arbeiderpartiet Hill-Martha Solberg offisielt spaden i jorda for det nye sykehuset i regionen. Nordlandssykehuset skrev rett før helgen under kontrakt med stamsundfirmaet Alf Brekken & Sønner, som skal stå for grunnarbeidene for det nye bygget.

Det skal være styremøte ved Nordlandssykehuset i neste uke, og det møtet er lagt til Stokmarknes. Grunnsteinsnedleggelse for bygget, som har en total kostnadsramme på rundt 900 millioner kroner skjer neste høst.