Diskuterer trafikken

Torsdag er samferdselsråd May Valle (V) i Vesterålen for å diskutere trafikk.
Nyheter

Nordland fylkeskommunes trafikksikkerhetsutvalg har møte på Sortland torsdag. Fylkesråd May Valle undrer seg over reltativt sett få søknader om gang- og sykkelveier fra regionen.

- Trafikksikkerhetsarbeidet i Nordland fylke er veldig viktig, og møtet på Sortland er et ledd i vårt arbeid med å knytte kontakter i hele fylket. Vi møter torsdag representanter fra alle kommunene i Vesterålen for å diskutere trafikksikkerhetsfremmende tiltak, sier Valle til VOL.

- Det er kommet færre søknader om tiltak som eksempelvis gang- og sykkelveger i år enn tidligere, og jeg ønsker blant annet å finne ut hvorfor.

- Det kan ikke være at kommunene har så dårlig økonomi at de rett og slett frykter å få tommelen opp for tiltakene sine?

- Jeg vil ikke spekulere i det. Det er imidlertid å håpe at vi kan få gode svar på bordet om hvordan vi kan bedre kvaliteten på tilbudet. Et konkret tiltak under besøket er en befaring på Grytting, hvor vi har fått flere henvendelser fra bekymrede foreldre. Den saken skal vi i samarbeid med Vegvesenet se nærmere på, sier May Valle.