- For passive i tannlegerekrutteringa

Lokalpolitiker og privatpraktiserende tannlege i Bø, Svein Helge Martinussen mener fylkeskommunen gjør for lite for å løse den akutte mangelen på tannleger i Folketannrøkta.

  Foto: Privat

Nyheter

Det er krise ved flere av de offentlige tannlegekontorene i Vesterålen. Det står ledig ei stilling i Andøy, ei i Bø, ei i Lødingen og to i Øksnes. Konsekvensen er lang ventetid, og i noen tilfeller at pasienter med rett til gratis behandling (unge under 18 og en del andre grupper) må reise til andre kommuner for å få behandling.

Ordføreren i Øksnes har tatt initiativ til et felles møte i Vesterålen for å drøfte utfordringene. Nordland fylkeskommune har i et tilsvar til dette initiativet redegjort for arbeidet med å styrke rekrutteringen til tannlegeutdanninga, for på sikt å skaffe flere tannleger til tjeneste i landsdelen.

Men dette svaret imponerer ikke Martinussen.

- Det er jo bra å styrke rekrutteringa, men det er jo samtidig ingen garanti for at de blir her på lang sikt. Og det løser heller ingenting i forhold til situasjonen vi står oppe i akkurat nå.

- Jeg mener det er grunn til å stille spørsmål ved om de gruppene som i dag har et lovmessig tilbud om fri behandling, får det tilbudet de etter loven har krav på. Jeg tenker da på barn, psykisk utviklingshemmede, og visse grupper eldre.

Rent konkret mener Martinussen at Nordland Fylkeskommune er alt for passiv i markedsføringen av de ledige stillingene, og videre at det må kunne gjøres noe med lønnsbetingelser og andre virkemidler som må til for å rekruttere fagfolk.

- Lønn og andre goder er en selvfølge i disse sammenhengene, sier Martinussen, og peker på hvordan man går frem for å rekruttere annet etterspurt helsepersonell, for eksempel leger.