- Lofast-effekten snur

Hotellnæringa har hatt to tunge år etter at vegen til Lofoten ble lagt utenfor Vesterålen. Men nå snur det, ifølge statistikken.
Nyheter

Reiselivsmann og hotelleier Harald Mikal Jacobsen gleder seg over nylig publisert overnattingsstatistikk som forteller om oppsving i overnattingsaktiviteten i hele Vesterålen.

- Etter åpninga av Lofast sent i 2007 fikk vi reiselivsnæringa to tunge år, der vi i sommersesongene 08 og 09 tapte inntil 28% i forhold til nivået i 2007.

- Men slik tallene nå fremkommer har vi løpet av sommeren 2010 tatt igjen to tredeler av det tapte, sier Jakobsen, som mener dette varsler en opptur for reiselivsnæringa i Vesterålen.

Jacobsen sier åpningen av Lofast førte til at europeiske turoperatører satset på Narvik og Harstad som overnattingsbyer for dagsturtrafikken med buss til Lofoten.
- Når de legger om slike mønstre pleier de å la det gå et par år før de gjør endringer igjen. Men nå ser vi at operatørene har erfart at avstandene til Narvik og Harstad blir for lange, og at de nå heller vil bruke Vesterålen som stoppested og utgangspunkt for dagsturene til Lofoten.

- Og dette er kanskje bra for flere enn dem som lever av rene hotellovernattinger?
- Effekten av dette er jo at muligheten for å få solgt inn en ekstra dag i Vesterålen øker. Men foreløpig er det enda en stor jobb å gjøre for å utnytte denne muligheten fullt ut. Dess flere tilbud vi klarer å skape her dess bedre kan vi i Vesterålen lykkes med å utnytte strømmen av turister som nå kommer tilbake igjen, sier Jacobsen.