Frivillighetspris til fotballstøtteforening

Årets frivillighetspris er tildelt støtteforeningen for damefotballen på Sortland.
Nyheter

Årets Frivillighetspris i Sortland går til ildsjeler som jobber en del i det stille, men som en gang i året får ganske stor blest om sitt engasjement.Prisvinnerne interesserer seg sterkt for en viss type fysisk aktivitet og for miljøarbeid. De påstår dessuten at de er ganske stor når det gjelder lokaler og geografi og de er glad i lange køer.Mange har nok hørt om Nord-Norges største loppemarked som blir arrangert i slutten av august hvert år, i år for sjette gang. En gjeng med entusiaster jobber hele året med å få inn smått og stort, gammelt og nytt, dyrt og billig, slik at Samfunnssalen blir ganske velfylt når dørene åpnes. Tiltaket er blitt så kjent at det knapt trenges å annonseres. Loppene kommer av seg selv. Et loppemarked er knapt avholdt før loppene begynner å ry inn igjen for neste år.Prisvinnernes engasjement for damefotballen i Sortland er stor og bidrar til at flere barn og unge, spesielt jenter, får lyst til å drive med idrett. Det årlige loppemarkedet betyr mye for damefotballen i Sortland og er den største inntektskilden foruten sponsorene. Det betyr at laget kan trene, bruke Blåby-hallen og ha god økonomi. Prisvinnerne er et aktivt støtteapparat for Damefot-ballen som driver med forebyggende arbeid for ungdom i kommunen. Med sin aktive rolle er prisvinnerne med på å sette Sortland på kartet, fremgår det av begrunnelsen for tildelingen.Prisen, som Sortland Frivilligsentral står bak, ble delt ut under lørdagskaféen på Lamarktunet.