Vil forskjønne på Stø

Arctic Whale Tours på Stø har kontaktet ordføreren for å komme i dialog med aktører med ansvar for havna på Stø om å være med på en aldri så liten forskjønning.
Nyheter

I et brev til Øksnes kommune skriver daglig leder i selskapet, Camilla Ilmoni at Arctic Whale Tours AS nå tar et initiativ for å få kaia og området rundt kaia på Stø i orden.

- Kaiområdet er i dag i en dårlig forfatning. Det finnes mange hull i grusen, som medfører leire og sand inne i resepsjonen, på kafeen og ombord på båtene. I tillegg er det uklart for turistene hvor de kan parkere og derfor skjer det att det blir konflikter med fiskerne. Rekkverket på kaia er gammelt og det er farlig å lene seg mot det. Jeg har vært i dialog med fiskerne og Made in Stø, som også synes at kaia burde være i mye bedre tilstand, skriver Ilmoni.

- Arctic Whale Tours har planer om å fikse vårt bygg og vårt område rundt bygget. Derfor ønsker vi å samarbeide med eiere av resten av området for å få marka dekket, nytt rekkverk installert, og i tillegg klar og tydelig skiltning for parkering.

- Jeg kontakter deg for å få tips hvordan gå videre i saken, skriver Ilmoni og henviser til at tilbakemeldingene fra havnesjefen så langt ikke har vært så positiv som hun hadde håpet.

Hun understreker viktigheten av å ha det på stell utfor dørene slik:

- Arctic Whale Tours jobber for å øke sitt volum og forbedre bedriftens kvalitet på alle områder. Som den viktigste turistattraksjonen i Øksnes kommune møter ikke standarden på kaiområdet forventningene våre besøkende har. Vi får en hel del negative tilbakemeldninger. En fungerende kai er forutsetningen for at fiskeri og turistnæringen skal blomstre på Stø, skriver Camilla Ilmoni

Ordfører John Danielsen har svart på brevet, og understreker det same poenget som Ilmoni; at det må dialog til for å få til en god løsning.

- Flott at Dere viser engasjement for å få det til å se penere og mer velstelt ut. Som du har anmerket så spiller brukerne slik som fiskerne, hvalsafari, de som drifter næringsvirksomhet på kai osv. en viktig rolle. En dialog mellom eierne og brukerne synes derfor å være fornuftig. Til informasjon så eier kommunen formelt kaien og Øksnes Havnevesen KF forvalter området. Saken oversendes teknisk etat og Øksnes havnevesen KF slik at Dere kan komme i dialog, skriver Danielsen.

Han ber også om en tilbakemelding slik at man kanskje i fellesskap kan få til et møte med alle brukerne av området.