Refser helsevesenet

Lensmann i Hadsel Trond Olsen refser helsevesenet i Vesterålen for å ikke stille opp for psykisk syke pasienter.

  Foto: Erik Jenssen

Nyheter

I et brev til Nordlandssykehuset, samt kommunelegene i Hadsel, Øksnes, Bø, Sortland og Andøy, refser lensmann i Hadsel Trond Olsen det han hevder er helsevesenets manglende oppfølging av psykiatriske pasienter. I brevet skriver Trond Olsen blant annet følgende:

Syketransport

- Det vi opplever fra tid til annen er at helsevesenet ikke følger opp psykiatriske pasienter som skal transporteres til Nordland psykiatriske sykehus i Bodø. Det er i de tilfeller hvor en må vente natten over på Stokmarknes at problemene starter, skriver Olsen i sitt brev.

Lensmannen beskriver en praksis der det "lånes" rom ved DPS på Stokmarknes, og hevder at det er helt tilfeldig hvilken oppfølging pasienten får fra helsevesenet. Trond Olsen viser til en episode i midten av oktober, en episode som han mener er illustrerende:

Satt hele natten

- Politiets oppgave er å yte bistand til helsevesenet, ikke å overta det totale ansvaret for psykiatriske pasienter. Politiet måtte sitte en helt natt alene med pasienten, skriver lensmannen, og det synes han lite om.

Først neste formiddag ble pasienten formelt lagt inn på DPS.

Sju - åtte årsverk

- Det er uakseptabelt at helsevesenet ikke stiller opp for pasienten. Politiet i Vesterålen brukte totalt åtte tjenestemenn på det som skulle vært et bistandsoppdrag til helsevesenet.

Midtre Hålogaland politidistrikt bruker ifølge etaten selv sju-åtte årsverk til bistand for helsevesenet innen psykiatri. I begynnelsen av mai i år ble det arrangert et tverrfaglig møte på Stokmarknes med spørsmål om hvor pasientene skal være i påvente av videre transport til Bodø, og hvem i helsevesenet som har ansvaret i mellomtiden.

Nå vil lensmannen i Hadsel ha svar.

- Politiet vil i ytterste konsekvens forlate pasienten dersom helsevesenet ikke stiller opp, skriver lensmann Trond Olsen.