Gass fra nord kan berge Kårstø

– Etter 2020 vil det være for lite gass til full drift på Kårstø. Gass i nytt rør fra Lofoten, Vesterålen og Barentshavet kan bli redningen, mener konsulent Johan Petter Barlindhaug.

  Foto: Statoil

Nyheter

Konsulent Johan Petter Barlindhaug i selskapet North Energy ser for seg at det blir eventuelle gassfunn utenfor Lofoten og Vesterålen som berger framtida til Kårstø-anlegget i Rogaland.

Under verftskonferansen i Ålesund nylig pekte Barlindhaug på at feltene utenfor Sør-Norge og Midt Norge som nå produserer gass vil om ti å være i ferd med å tømmes.

– Alle landanlegg i Norge trenger mer gass. Jeg ser i øyeblikket ingen store kjente reservoarer som kan erstatte dagens gassfelt bortsett fra de store forekomstene lenger nord, sier Barlindhaug til Stavanger Aftenblad.

Direktør for kommersiell utvikling i Gassco, Thor Otto Lohne, mener Barlindhaug peker på viktige utfordringer. Gassco er selskapet som har ansvaret for utvikling og drift av norsk gasstransportnett til havs.

Lohne bekrefter at Kårstø trenger mer gass etter 2020, men vil ikke peke på hvor den skal hentes.
– Om ti år vil produksjonen falle sterkt fra felt som er i produksjon og felt som er besluttet skal bygges ut, sier Lohne til avisa. Han legger til at økt utvinningsgrad fra dagens produserende felt kan også endre situasjonen.

Til Barlindhaugs forslag om et nytt gassrør langs kysten av Nord-Norge fra Barentshavet, sier Lohne at slike løsninger er store investeringer som man må vite blir lønnsomme før utbygging besluttes.

Les hele artikkelen i Stavanger Aftenblad.