Tester unikt studenteksperiment

En stipendiat er klar til å teste ut et unikt eksperiment med oppskytning av en forskningsrakett fra Andøya Rakettskytefelt.
Nyheter

Stipendiat Tore Andre Bekkeng ved Universitetet i Oslo er klar til å teste ut sitt eksperiment med oppskytning av en forskningsrakett fra Andøya Rakettskytefelt. Instrumentet skal gjøre målinger i elektronskyer i verdensrommet som kan forstyrre signaler fra satellitter i polare baner.Bekkeng deltar også i byggingen av CUBESTAR satellitten som er del av det nasjonale studentsatellittprogrammet. Dette melder rakettskytefeltet på sine nettsider.CUBESTAR har som mål å teste ut en ny type romværsatellitt ved å gjøre veldig nøyaktige målinger i elektronskyer som oppstår i ionosfæren. Disse elektroniske skyene oppstår under solstormer som forstyrrer signaler fra kommunikasjon og navigasjonssatellitter som går i polare baner. Forskning på dette området kan gi oss den kunnskapen som trengs for å varsle romvær og for utbedring av GPS mottakere. Instrumentet som skal gjøre målinger på disse elektronskyene, er det Bekken som har ansvaret for å lage. Han er nå klar med tre instrumenter som de neste dagene testes ut på tre vitenskapelige rakettoppskytninger fra Andøya Rakettskytelfelt.Rakettoppskytningene er en fantastisk mulighet til å teste og verifisere om instrumentet fungerer som det skal før det endelig plasseres om bord i CUBESTAR satellitten. Forventet oppskytning for CUBESTAR satellitten er 2012/2013, skriver rakettskytefeltet.