Lanserer ny markedskanal

Flyplassreklame har eksistert i årevis. Men nå kommer fremtiden til en flyplass nær deg.
Nyheter

Plakater, skilt og lysbrett har i årevis pyntet mer eller mindre opp rundt om på landets flyplasser. Men som ellers i det offentlige rom er det nå skjermer som gjelder når budskap skal formidles. De gamle reklameskiltene blir derfor rigget ned, og heretter skal all informasjon gå over de samme skjermene som i dag formidler avgangs- og landingstider. Dette gir igjen kundene nå en ny mulighet til å markedsføre sine budskap, så ofte som de har behov for, i en ny markedskanal som lufthavnene nå innehar.- Skjermene vil formidle både riks- og lokalnyheter, værmelding, informasjon fra Avinor og reklame, alt i et stille tvspott-budskap. Skjermene vil fremstå med et samlet innhold som står for en god underholdningsverdi, mener Jan Ivar Rødli i selskapet Promo Norge AS.Promo Norge har vunnet anbudet for reklamesalg på skjermløsningene på Narvik, Leknes, Svolvær, Skagen og Andenes. Og for de to sistnevnte flyplassene er det VOL som kommer til å være kontaktpunktet mot kundene.- Flyplassreklame er et produkt vi vet det er mange selskaper i Vesterålen som tradisjonelt har benyttet seg av. Så vi håper jo dette er en reklamearena og kanal de fortsatt synes er interessant. Og selvsagt håper vi jo at det er en del nye kunder som ser på flyplassen som en interessant arena å profilere seg på, sier selger i VOL, Arnvid Lind.Og at flyplassene er interessant som markedsarena, det kan Jan Ivar Rødli i Promo Norge skrive under på.- Tall fra 2009 forteller at for eksempel Skagen og Andenes til sammen hadde besøk av hele 137.800 passasjerer. Og når vi vet at beslutningstakere innen offentlig og privat sektor er høyt representert blant publikum på flyplasser, i tillegg til folk flest som både reiser og er innom i andre ærend, gir det reklameaktørene en god mulighet for visning av sitt budskap.Vesterålen med Lofoten som nabo er et svært attraktivt reisemål for mange grupper og konferanser i nærings-sammenheng, og her vil en lett treffe attraktive målgrupper.- Her ser vi klart et godt potensiale for våre eksisterende samt nye kunder, til og gjenbruke samt øke sin merkevare og tilstedeværelse i en voksende region som Vesterålen/Lofoten, sier selger i VOL, Arnvid Lind.