Sikrer julebaksten også i år

Norges lengste legat ble inngått i 1621, og har sørget for mel til julebaksten i Øksnes i snart 400 år.
Fru Ingeborgs legat

Fru Ingeborgs legat ble opprettet av Ingeborg Mikkelsdatter, som en tid var prestefrue i Øksnes i Nordland. Før hun døde i 1621 testamenterte hun 500 riksdaler til Domkirken i Bergen, mot at den hvert år til evig tid skulle sende en halv lest (i dag en pall, 620 kg) mel til de fattige i Øksnes. Legatet er fremdeles aktivt, og skal være det eldste i sitt slag i Norge.

Fra opprettelsen og i omtrent 150 år ble legatet forvaltet av Domkirken i Bergen, deretter overtok Bergen by/kommune. Siden 1954 har Vaksdal Mølle (Norgesmøllene) sendt mel til Øksnes. Sosialkontoret i Øksnes, i dag en del av Nav, deler ut mel til trengende i Øksnes årlig ved juletider.

Pengene i legatet ble brukt opp for lenge siden, og Bergen kommune forsøkte i sin tid å få det opphevet, men Høyesterett bestemte i 1849 at melet skulle leveres så lenge det var fattige i Øksnes.

Kilde: Wikipedia

Nyheter

Pengene i legatet ble brukt opp for lenge siden, og Bergen kommune forsøkte i sin tid å få det opphevet, men Høyesterett bestemte i 1849 at melet skulle leveres så lenge det var fattige i Øksnes.

Selv Høyesterett har slått fast at denne forpliktelsen skal vare til evig til, eller nærmere bestemt «til dommedags etttermiddag».

I dag er det Norgesmøllenes fabrikk i Vaksdal utenfor Bergen som håndterer forsendelsen.

– Dette er jo noe som har overlevert både kriger og andre ting. Det er jo en helt utrolig sak og historie som vi synes at det er veldig gøy og gjøre, sier Ivar R. Hald, salgs- og markedsdirektør ved Norgesmøllene til tv2.no.

I 1621 testamenterte prestefru Ingeborg Mikkelsdatter 300 riksdaler til Domkirken i Bergen. Rentene skulle brukes til å sende en halv lest mel, eller om lag 500 kilo, til de fattige og trengende fiskefamillier i Øksnes kommune i Vesterålen.

Bakgrunnen for donasjonen var at mannen og Ingeborg Mikkelsdatter jobbet som prester i Øksnes kommune i en periode på 1600-tallet.

På dette tidspunktet var det mye nød blant fiskerfamille, og i den forbindelse donerte Ingeborg penger til Bergen domkirke slik at melet skulle gjøre hverdagen litt lettere for famillier i nød.

– Nå er det slik at vi prioriterer barnefamilier og folk som har unger og gjerne folk som har litt dårlig råd, når vi nå deler ut denne pallen med mel, sier konsulent ved NAV-kontoret i Øksnes Iris Berg til tv2.no.

I Øksnes er man glad for at meltradisjonen fortsatt holdes i hevd, og ved det lokale Nav-kontoret garanterer man at alt melet blir hentet og brukt før jul.

– Ja, ingen problem. Det er jo en kuriositet å få bake julekaker ut av fru Ingeborgs mel, og det er jo litt artig også, sier Iris Berg til tv-kanalen.