Store planer i Blokken

- Det er ingen som kommer hit til Vesterålen bare for å bo på hoteller eller i rorbu, de kommer fordi de ønsker å oppleve noe.

  Foto: Dag Erlandsen

  Foto: Kine Johnsen

  Foto: Per Eide

  Foto: Kine Johnsen

  Foto: Kine Johnsen

  Foto: Kine Johnsen

  Foto: Kine Johnsen

  Foto: Kine Johnsen (Arkivfoto)

Akvakultur i Vesterålen

AIV er en bedrift under etablering, med en klar målsetting om å bli et fyrtårn for reiselivet i Vesterålen og i landsdelen. AIVs anlegg er under oppbygging, men vil til sommeren 2011 består av:

• Havanlegg: Oppdrettsanlegg i miniatyr med 3 merder med laks i litt forskjellig størrelse. Liten havflåte.
• ”Gladbrygga”. Restaurert brygge fra tidlig på 1920 hvor vi vinteren 2010/2011 skal bygge nye utstillinger. Det faglige ansvaret for å utvikle og bygge utstillingene ligger hos Museum Nord. Hovedtema er oppdrettshistorie, havbruk i dag, globalisering, samfunnsmessige, økonomiske og miljømessige ringvirkninger knyttet til havbruk. Arbeidsplasser i oppdrettsnæringa.
• Garderober og resepsjon. Skal våren 2011 bygges i ”Gammelbutikken” som ligger rett ved Gladbrygga.
• Passasjerbåt sertifisert for 12.

Akvakultur i Vesterålen skal starte prøvedrift våren 2011, og åpne offisielt for publikum første helga i juli 2011.

Akvakultur i Vesterålen eies av selskapet Nordlaks, - og har Sjøblink Blokken, Museum Nord og Vesterålen Reiseliv som sine viktigste samarbeidsparter.

Nyheter

- Akvakultur i Vesterålen (AIV) skal utvikles til å bli en reiselivsbedrift som formidler fortellingen om norsk havbruk til publikum med utgangspunkt i fortiden, nåtiden og fremtiden til næringen. Dette skal vi gjøre ved å samordne ressurser innen oppdrett, historie, formidling, lokal mat og reiseliv. Vi skal formidle kunnskap om havbruk gjennom ekte opplevelser i møte med teknologien, fisken og menneskene som arbeider i næringen, sier prosjektleder Kine Anette Johnsen til Vesterålen Online.

Ifølge Johnsen er det reiselivet som skal være primærmålet for planene, mens det også skal være åpent for skole og bedriftsbesøk.

- Dette skal være en blanding av opplevelsesbedrift og museum, sier prosjektlederen til VOL.

Fyrtårn for reiselivet i Vesterålen

- Norge har gjennom de siste 30 år utviklet seg til å bli verdens ledende produsent og eksportør av atlantisk laks fra oppdrett, og produserer mer enn 60 % av den laksen som selges på verdensmarkedet. Klimaet, rent kaldt hav og dype fjorder mellom høye fjell legger et fantastisk naturgitt grunnlag for havbruk langs den norske kysten. I dag produseres det i Vesterålen laksefisk som sendes ut i hele verden, og ender opp på bord i land som Kina, Frankriket, Russland og USA. Norge som fiskerinasjon er i endring, og laks er blitt landets største eksportvare etter olje og gass, sier Johnsen.

Hvorfor havbruk?

- For å forstå potensialet i oppdrett som attraksjon og opplevelse må vi forsøke å se oss selv utenifra. Laks er i dag den matvaren Norge er mest kjent for i verden. Når man spiser sushi i Japan er det nesten 100 % sjanse for at det er norsk laks man får og ingen spiser så mye laks som franskmenn. Norsk laks har et fantastisk renommé som en vare av høy kvalitet, og er det enkeltproduktet i verden som har sterkest merkevare og omdømme knyttet til vårt land. Dette er en utvikling som har gått så fort at nordmenn flest, og da heller ikke reiselivsindustrien, har fått det med seg, sier Johnsen.

Hun legger til at Norge er mer kjent i verden for laks enn for tørrfisk, rett og slett fordi tørrfiskmarkedet ikke er like verdensomspennende som laksen.

- Salget av laks har og økt her hjemme, og vi spiser i Norge mer laks nå enn før. Samtidig er det stort fokus, interesse og engasjement hos folk flest knytet til oppdrettsnæringa, sier Johnsen.

- Når vi mennesker reiser i verden er vi ikke bare ute etter å slappe av eller bli underholdt. Reisende mennesker har ofte høy utdanning, og vil gjerne lære noe om de stedene de besøker. Vi nordmenn besøker gjerne whiskydestillerier i Scotland, og det er mange som vil se hvordan man lager sigarer på Cuba. Når vi er i Roma vil vi forstå hvordan man har klart å bygge alle disse utrolige byggverkene som er der, og vi vil både lytte til og lære om Jazz hvis vi besøker New Orléans, sier Johnsen. Hun legger til at prinsippet er enkelt og utgangspunktet for de fleste bedrifter som vi kan sammenligne oss med.

- Det spesielle ved vår tematikk er at det i dag i liten grad er tilrettelagt for å besøke denne typen anlegg, og at vi sammen med de andre visningsanleggene i Norge kan utvikle produkter og opplevelser som er unike. Vi har valgt hva man kan kalle en unik posisjon. Vi har og en stor fordel i at vi skal formilde kunnskap og opplevelser knyttet til mat, da mat vel er det temaet reisende er aller mest opptatt av, sier Johnsen.

Merkenavn

- Vesterålen er i utvikling og vekst som reisemål , men trenger et sterkere merkenavn og omdømme som reisemål for å utnytte det store potensialet som fins. For å få dette til må vi ha flere ha fyrtårn i form av opplevelser og attraksjoner som assosieres med området. Med den historien havbruk har regionalt i Vesterålen mener vi at utgangspunktet er det beste for å gjøre Akvakultur i Vesterålen til et nytt fyrtårn for reiselivet. Dette vil styrke hele området som destinasjon og være positivt for alle, sier prosjektlederen.

- For at Vesterålen skal få en god utvikling som destinasjon mener vi at det må skje en rekke parallelle prosesser. En av de viktigste prosessene som skjer er oppbyggingen av opplevelser som de besøkende kan benytte seg av. Det er ingen som kommer hit til Vesterålen bare for å bo på hoteller eller i rorbu, de kommer fordi de ønsker å oppleve noe. Noen er fornøyde hvis de kan gå en rolig tur i fjæra men mange vil gjerne bruke noe tid på tilrettelagte opplevelser der de kan lære nye ting og være i aktivitet, mener Johnsen.

Utvikling av lokalsamfunn

- Reiselivet i Vesterålen kan kun utvikles gjennom samarbeid, og Akvakultur i Vesterålen ønsker å være en aktiv part for felles positiv utvikling i området. Vi har vært i dialog med de fleste reiselivsbedriftene i området, og arbeider med felles prosjekter blant annet i samarbeid med Discover Artic. Vi har også inngått medlemskap i Vesterålen reiseliv og skal bidra i utviklingen av nettverket for visningsanlegg i Norge. Viktig for oss er og samarbeidet med Museum Nord som vi har engasjert til å utvikle utstillingene våre. Blokken er et spennende lokalsamfunn med en unik fiskeri- og industrihistorie, og er ennå i dag et samfunn i utvikling og aktivitet. Vi mener at en bedrift som vår kun kan lykkes i samarbeid med det lokalsamfunnet vi er en del av, avslutter en engasjert Kine Anette Johnsen.