Miljøgata ferdig til høsten

I 1999 startet arbeidet med å løfte kvaliteten på hovedgaten gjennom Myre. I høst skal Miljøgata være helt ferdig.
Nyheter

John Danielsen satt i sin tid i Trivsel og Miljøgruppen som startet planene ved Miljøgata. Det er nå over ti år siden planene så lys for første gang.

Estetikkk og sikkerhet

- Det var en gruppe som så at det var behov for å gjøre noe med hovedgaten gjennom Myre sentrum. Det hadde utviklet seg en negativ kjørekultur og det var helt klart at det var behov for en estetisk opprustning. Vi begynte da med å jobbe for å løfte dette inn i det politiske miljøet. Daværende ordfører Finn Knudsen og senere Geir Rognan jobbet med dette. Etter hvert kom også fylkeskommunen og Statens vegvesen inn i bildet, sier ordfører John Danielsen til Vesterålen Online.

Kommunen fikk også det anerkjente arkitektfirmaet Snøhetta med på planene. Det var da de skjønte hvor mye arbeid det kom til å bli.

Mye arbeid

- Vi skjønte at det kom til å bli en krevende jobb. Også fordi vi måtte få folket til å forstå valgene ved det nye bildet som skulle tegnes av Myre sentrum. Hvorfor skulle det bli slik? Men når vi ser resultatet i dag med det estetiske løftet og trivselsfaktoren, så tror jeg de fleste vil se det positive i dette og det er en glede at prosjektet nå kan fullføres, sier ordføreren til VOL.

Og for å fullføre prosjektet ”Miljøgata på Myre” så bidrar Nordland fylkeskommune med 1.226.000 kroner som er 46 prosent av godkjent bevilgningsgrunnlag på 2.664.277 kroner.

Ordføreren bekrefter ovenfor VOL at kommunen har sin andel av pengene klare og at arbeidet forventes å starte opp denne våren og sluttføres til høsten i år.

Den tredje og siste etappen som skal fullføre Miljøgata går fra parsellen almenningskaia til kryss Storgata/Havnegata, som på folkemunne bare blir kalt ”Bakerisvingen”.

Har lykkes

- Nå når pengene er på plass og arbeidet går mot slutten, hvilke tanker sitter du med igjen siden du var med helt fra starten?

- Vi ønsket at Myre skulle få hevet den estetiske standarden med høyere kvalitet. Vi ønsket at Myre skulle bli et bedre sted å utøve næringsvirksomhet, med stor bo- og besøkskvalitet. Og så var det veldig viktig å sette fokus på trafikksikkerheten. Min mening er at vi har greit løfte dette. Det er nå en høg stanadard. Vi har fått ned farten og det er bedre forhold for de mye trafikanter og bedriftene har fått klart bedre forhold til sin virksomhet. Dette er et skikkelig løft for kommunen. Næringslivet har jo også løftet seg og tenkt at de er naboer til denne veien. De har lagt vekt på kvaliteter og opparbeidet områdene sine utenfor bedriftene sine og det er også flott. Dette er en gladsak, avslutter ordføreren ovenfor VOL.