- En nordnorsk stemme

- Vi er her med én nordnorsk stemme, hevder hadselordfører Kjell-Børge Freiberg foran møtet med statsministre Jens Stoltenberg og flere av hans ministre.
Nyheter

Klokken 12 møtte ordførerne i Vesterålen, Lofoten, Sør-Troms, Senja og Ofoten statsminister Jens Stoltenberg og fem-seks ministre til i regjeringskvartalene. Der vil det bli gitt klar melding ut fra ordførerne.

- Vi representerer lokaldemokratiet. Dette er den nordnorske stemmen som møter landets politiske ledelse, med et klart krav om konsekvensutredning. En regjering som ikke lytter til lokaldemokratiet blir ikke gammel, advarte hadselordfører Kjell-Børge Freiberg (Frp) foran møtet.

Hans kollega Sture Pedersen (H) fra Bø var noe mer forsiktig i sine uttalelser.

- Vi er informert om regjeringen stiller bredt til dette møtet. Det betyr at de tar oss på det høyeste alvor. Det må imidlertid sies at det i utgangspunktet ikke er vårt krav at det nå skal bores etter olje i feltene Nordland 6 og 7, samt Troms 2. Vi krever konsekvensutredning. Den utredningen skal danne grunnlag for bred diskusjon. Lokalsamfunnene må og skal høres. Fiskerne skal høres. Næringslivet lokalt skal tas på alvor. Hva jeg personlig mener er heller ikke det viktigste. For min del kan en lokal folkeavstemning i min kommune gi en pekepinn på hva som er riktig, mener bøordføreren.

Oljeforkjemper Ørjan Robertsen i Love Petro føler seg slett ikke trygg på hva regjeringen bestemmer seg for når det gjelder de omstridte områdene utenfor Vesterålen, Lofoten og Senja.

- Det er et tydelig press fra SV og SP på Arbeiderpartiet i denne saken. Landsmøtevedtaket til SV om nei til utredning minner veldig om uthalingstaktikk. At partiet gikk inn for ja til utredning ved Jan Mayen og nei til den samme utredningen utenfor Vesterålen er veldig vanskelig å forstå. Jeg skjønner det i alle fall ikke, sier han til VOL.


Kristin Halvorsen, Jens Stoltenberg og Liv-Signe Navarsete.