Varsler opprusting

Statens Vegvesen antyder at man vil ruste opp vegstrekningen mellom Sortland og Risøyhamn.
Nyheter

På et møte på Maurnes skole tirsdag kveld ble det på direkte spørsmål til regionvegsjef Torbjørn Naimak fra Aksjonsgruppa for de som ønsker bedre og tryggere vei fra Sortland til Risøyhamn svart at vegvesenet vil vegen skal breddeutvides til tofeltsveg. For enkelte strekninger, som Kringelsvingen, vil det kunne bli mindre omlegginger. Ifølge korrespondanse mellom Statens vegvesen og aksjonsgruppa skal den planlagte opprustingen kunne skje i planperioden 2014-2019.

200 millioner kroner

Fra distriktsvegsjef Terje Solvoll er prislappen på denne jobben anslått til å havne på i overkant av 200 millioner kroner. Vegen er også planlagt å forsterkes til 10 tonns bæreevne. Realiteten rundt opprustingen henger imidlertid i stor grad på hva regionrådet bestemmer seg for hva gjelder prioritering. Deler av den diskusjonen vil ventelig dukke opp under regionrådets arbeidsutvalg sitt møte på Sortland fredag.

Prioriterer ikke Reinsnes

I asfaltprogrammet for 2011 er det satt av vel tre millioner kroner til videre dekkelegging på Fv 82 Sortland – Risøyhamn. Som kortsiktig tiltak vil man utbedre strekningen fra Hognfjordkrysset til Maurnes, men vegvesenet ser ikke for seg trafikksikkerhetstiltak for Reinsnes, opplyser aksjonsgruppa til VOL.

Ber fylkeskommunen prioritere

Aksjonsgruppa for bedre og tryggere veg mellom Sortland og Risøyhamn ble dannet i mars i fjor. I et brev til Nordland fylkeskommune og Statens vegvesen, sier aksjonsgruppa seg fornøyd med at Statens vegvesen har presentert utbygging til tofeltsvei av Fv. 82 mellom Sortlandsbrua og Andøybrua som et prosjekt for perioden 2014-2019.

- Vi forventer at Nordland fylkeskommune prioriterer dette prosjektet til oppstart tidlig i perioden. Vi ber også om at det allerede nå gis signaler om at planarbeidet kan starte med tanke på tidlig byggestart i perioden, sier aksjonsgruppa videre i brevet.

Aksjonsgruppa har liten sans for vegvesenets vegring mot trafikksikkerhetstiltak på Reinsnes, og minner om at det er strekningen Kvalsaukbrua - Stamneskrysset som er prioritert på topp i trafikksikkerhetsplanen for Sortland kommune. Aksjonsgruppa ber om at det planlegges og gjennomføres tiltak også for strekningen Maurnes - Stamneskrysset.