Vil være ROBEK-listet

Andøy kommune ber om å få være ROBEK-kommune til 2016.
Nyheter

Andøyposten skriver tirsdag at Andøy kommune har sendt søknad til Kommunal- og regionaldepartementet om å få være på ROBEK-lista til 2016.

Andøy kommune sleper på et underskudd på 13,4 millioner kroner fra 2007. Det er ifølge avisen forfall på det beløpet inneværende år. Både politikere og rådmann Kirsten Lehne Pedersen ser på muligheten til å betale ned beløpet i år som umulig. Kommunen har et samlet underskudd på 26,6 millioner kroner.

I forbindelse med økonomiplanen vedtatt før jul bestemte politikerne i kommunen seg for å be departementet om lov til å få bruke mer enn fire år til å betale.

Andøy kommune har som målsetting å betale ned flere millioner kroner per år de neste årene på underskuddet. Kommunelovens paragraf 48 gir åpning for å kunne innvilge en søknad som den fra Andøy kommune dersom samfunnsmessige og økonomiske konsekvensene av at kommunen skal dekke underskuddet innenfor fristen blir uforholdsmessig store.