Billigere for stat og folk

Hadselordfører Kjell-Børge Freiberg: - Dette er enda en rapport som viser at vi må få utvidet rullebanen ved Stokmarknes Lufthavn til 1200 meter.
Ny flyplasstruktur
Transportøkonomisk Institutt slår for fjerde gang fast at direkterute mellom Vesterålen og Oslo vil være samfunnsøkonomisk lønnsom. Denne fjerde rapporten er bestilt av Hadsel og Vestvågøy kommuner som ledd i undersøkelser for hvordan man kan redusere behovet for subsidier. Ordførerene i Vesterålen vil ha rullebanen på Stokmarknes flyplass utvidet. Det vil også Nordland fylkeskommune, samt lufthavnsjefen på Andenes og Stokmarknes. Forrige uke kom rapporten fra TØI bestilt av Samferdselsdepartementet som viste det samme som denne rapporten gjør.
Nyheter

En ny rapport fra Transportøkonomisk institutt (TØI) bekrefter det som mange lenge har hevdet. Det lønner seg å forlenge rullebanen ved Stokmarknes lufthavn. Staten vil spare 50 millioner kroner årlig ved å forlenge flyplassene i Vesterålen og Lofoten, hevdes det i rapporten.

Les hele rapporten her.

- Med disse årlige besparelsene vil man i løpet av kort tid tjene inn investeringskostnadene ved forlengelse av både Stokmarknes Lufthavn, Skagen og Leknes lufthavn, sier en fornøyd ordfører Kjell-Børge Freiberg. Sammen med ordføreren i Vestvågøy vil han legge denne rapporten frem for Samferdselsdepartementet.

Rapporten kommer bare en ukes tid etter at det samme TØI på oppdrag fra Samferdselsdepartementet slo fast at rullebaneforlengelser er nødvendig for å få ned både flypriser og statlige overføringer til flytrafikksektoren.

I går offentliggjorde Hadsel kommune den fjerde rapporten i rekken som viser dette. Vesterålskommunene har i flere år argumentert sterkt for hvorfor det er viktig å få forlenget rullebanen på Stokmarknes. De senere månedene har Vestvågøy kommune samarbeidet med Hadsel kommune om formålet, for om mulig å kunne få til en vekselvirkning.

- Dette er nok en rapport som underbygger nødvendigheten av at vi nå får utvidet Stokmarknes Lufthavn Skagen til 1200 meter, sier ordfører Kjell Børge Freiberg.

Lenger rullebane på Stokmarknes og Leknes kan gi direkterute til Oslo med turbopropellfly. I tillegg vil det bli mer konkurranse på noen regionale flyruter med tilskudd fra staten. Tilskuddet til regionale flyruter vil sannsynligvis halveres fra dagens nivå på 105 millioner kr per år.

Hadsel kommune og Vestvågøy kommune ønsker forlengelse av rullebanene på Skagen lufthavn og Leknes lufthavn for å skape muligheter for å håndtere større fly enn i dag. Det er også foreslått en 2000 m rullebane for jetfly i Lofoten. Alle alternativer kan gi grunnlag for direkteruter til Oslo, og besparelser for staten i sitt kjøp av regionale flyrutertjenester (FOT-ruter) i området. Det er ikke offentlig kjøp av flyruter på Skagen.