Bodø sur på Andøy

Bodø-ordføreren mener det er utidig av Andøy å blande seg inn i diskusjonen om kampflybaser i nord, ved å inngå allianser med Ørlandet.
Nyheter

I går gikk Andøy-ordfører Jonni Solsvik ut med støtte til Ørlandet som ny hovedbase for den norske kampflyflåten dersom det bare skal være én base i landet.

Det har fått ordførerkollega i Bodø, Odd Tore Fygle til å komme med svært klar tale.

- Jeg synes det er ekstremt uheldig at vi driver splitt og hersk-taktikk i Nordland, sier Fygle til NRK.

Fygle mener ifølge NRK alle burde stille seg bak alternativet der Bodø er base.

- I verste fall fører det til at alle blir tapere.

Ordførerne på Fosen, Arnfinn Astad og Hallgeir Grøntvedt var på Andøya i går for å diskutere saken nærmere med Andøy. De to ordførerne går inn for at Andøya er fremskutt lokasjon i en situasjon der Ørlandet blir hovedbase.

Solsvik avviser overfor NRK at det han nå gjør, er en snuoperasjon.

- Jeg har alltid hevdet at en tobaseløsning ville være det beste, sier Solsvik, og understreker at det er forsvarsfaglige hensyn som bør ligge under når myndighetene skal bestemme seg for hvor den nye kampflybasen skal være.