Psykiatrisk ambulanse

- Helsepersonell i ambulansebil er kvalifisert personell, det er ikke politiet, mener Mental Helse. De får støtte av sortlandslensmann Bjørn Johansen.

  Foto: Erik Jenssen

Nyheter

Årsmøtet i Mental Helse Nordland krever etablering av psykiatrisk ambulanse i Nordland. Det fremkommer i en uttalelse fra organisasjonen.

Kvalifisert personell

- Det er en velkjent sak at i svært mange tilfeller så blir politiet brukt for å hente/kjøre pasienter med psykiske helseproblemer, noe som det har vært satt fokus på i media tidligere fra politiets side, uttaler Mental Helse Nordland.

I "Forskrifter om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus” fra april 2005 står det at det er ambulansetjenesten sitt ansvar å frakte både somatisk og psykiske syke.

Det står blant annet:
”Med akuttmedisin menes kvalifisert medisinsk diagnostikk, rådgivning, behandling og/eller overvåkning ved akutt oppstått/forverring av sykdom eller skade, herunder akutte psykiske lidelser, der rask medisinsk hjelp kan være avgjørende for liv og helse”.

Syk - ikke kriminell

- Å bruke politiet til å transportere personer med psykiske helseproblemer medfører sladder og er stigmatiserende. Det dreier seg om syke mennesker, ikke kriminelle personer. Det er nedverdigende og fremmer sinne og motstand mot både politiet og helsetjenesten.

- Å bruke ambulansetjenesten til å hente psykisk syke pasienter kan dempe aggresjon, frykt og utrygghet og hindre voldelige situasjoner. Det handler først og fremst om verdighet. Helsepersonell i ambulansebil er kvalifisert personell, det er ikke politiet.

Mental Helse Norland sentralt støtter et forslag i Stortinget om etablering av psykiatrisk ambulanse i alle landets fylker. Organisasjonen ber om at ansvarlige myndigheter, Helse Nord, Nordlandssykehuset, Helgelandssykehuset og UNN starter arbeidet med etablering av en psykiatrisk ambulansetjeneste i Nordland, heter det i uttalelsen.

Betydelig bistand

Ifølge lensmann på Sortland Bjørn johansen så er politiets bistand til helsevesenet betydelig.

- Vi bruker ganske store ressurser på helsevesenet uten at jeg har konkrete tall foran meg akkurat nå, sier Bjørn Johansen til Vesterålen Online. Med det som bakgrunn hilser han en ordning som Mental Helse ønsker velkommen.

Han forteller at politiet selvfølgelig opptrer mest mulig diskre i slike tilfeller.

- Vi forstår at folk opplever det å bli hentet av politiet som en stor belastning. Men dette er en oppgave vi er pålagt i loven. Dette er noe vi har gjort i alle år. Men hvis helsevesenet kan løse dette tilfredstillende er det selvsagt det beste for alle parter, avslutter lensmann Bjørn Johansen.