Bråk rundt forsøksprosjekt

Det stormer rundt organiseringen av enkelte helsetjenester i Øksnes. Nå ber flere berørte om en mer dempet ordbruk.
Nyheter

I april 2009 skrev VOL første gang om at Øksnes som foregangskommune hadde fått prosjektmidler fra staten for å delta i et prosjekt som skulle ta sikte på å bedre rusomsorgen. Prosjektet kalles "Koordinerende tillitsperson i Øksnes kommune" (KTP), og Ragnar Moan, som ledet prosjektgruppa, forklarte overfor VOL hva dette var for noe:

- Øksnes kommune har fått innvilget prosjektmidler fra staten for å delta i et fireårig forsøk med bruk av tillitspersoner og koordinering av rus og psykososialt arbeid. Dette er et ledd i den nasjonale opptrappingsplanen for rusfeltet, og innebærer tett oppfølging fra Fylkesmannen i Nordland og fra Helsedirektoratet, sa han.

I midten av september 2009, for rundt halvannet år siden, kom den første offentlig fremførte kritikken av KTP-prosjektet.

- Situasjonen er svært urovekkende. Enhetsleder er sykemeldt og fagarbeidere har sagt opp. Vi ønsker svar på spørsmål vedrørende prioriteringer administrasjonen og den politiske ledelse har foretatt. Det skrev Leif Henriksen (ØTL), Anne-Linn Nygård (KrF) og Tore Holm Larsen (Frp) i et brev gjengitt på VOL. Og det var mot tjenester innen rus og psykiatri uroen ble fremført. Brevskriverne mente tiltaket førte til at fagstillinger innen psykiatri ble kuttet, til fordel for stillinger tilknyttet ASVO.

På nyåret er konfliktene rundt KTP kommet mer og mer til overflaten i Øksnes, særlig gjennom Øksnesavisa. Avisen beskriver prosjektet som "gravlagt" av kommunen i 2010, mens Hildegunn Arntzen i Øksnes ASVO, som er involvert i KTP-prosjektet ber kritikerne løfte blikket og være løsningsorienterte for å få prøvd ut en ny metode som kan være til hjelp for brukere som ønsker hjelp til å holde seg rusfri. Hun peker i et leserinnlegg på VOL at svaret på forsøksprosjektet vet man ikke før forsøket har fått virke en periode.

- Men så langt er det i alle fall lovende. Da er det viktig at en ikke ”overdramatiserer” og gjør en mygg til en elefant. Det er ingen tjent med. Aller minst brukeren som trenger hjelp, skriver hun.

Jørn Martinussen i Øksnes tverrpolitiske parti (ØTL) har lenge stilt seg tvilende til KTP-prosjektet.
- Kjernen i min kritikk går på to forhold. Det ene er at man vil legge vesentlige deler av rusomsorgen utenfor kommunen, til ASVO. Det som også gjør at min uro er stor, er at dette prosjektet i stor grad er kommet i gang uten at kommunestyret er hørt. Vi har en uryddig situasjon, og den burde så avgjort vært avklart altså i kommunestyret, sier Martinussen.

- I likhet med alle kommunene i regionen er Øksnes liten. Er det ikke en drømmesituasjon å få være i et forsøk, og bli tildelt sårt tiltrengte midler fra Staten?

- Kanskje det. Men jeg føler at vi har vært, og er i en situasjon med lukkede prosesser. Det er vanskelig å få innsyn i viktige dokumenter. Det ligner faktisk urovekkende mye på støyen rundt Øksnes boligstiftelse. Uenighet må kunne fremføres offentlig, og ikke legges lokk på, fremholder Martinussen. Han ber om at kommunestyret får saken til behandling.