Få reinproblemer

Nordland Bonde- og Småbrukarlag ønsker tiltak mot reinbeiting på innmark. I Vesterålen skal imidlertid dette ikke være noe stort problem.
Nyheter

I en uttalelse fra bonde- og småbrukarlagene i Nordland, Troms og Finnmark heter det blant annet følgende:

Det har de tre siste årene vært et økende problem med ulovlig reinbeiting på innmark i de tre nordligste fylkene. Store reinflokker beiter på eng over lang tid. Mens det tidligere for det meste var et problem relatert til våren, ser vi nå en utvikling hvor reinen beiter på enga hele året. Timoteiløken tråkkes i stykker, med det resultat at avlingene blir sterkt redusert. Nedtråkking av snødekket øker også faren for isbrann. Resultatet er at bøndene får både økte kostnader og merarbeid med fornyelse av enga.

Nå krever småbrukarlagene umiddelbare tiltak. Den omfattende reinbeitinga på innmark må stoppes, og reinen må fjernes fra områder som er vernet mot reinbeiting, heter det i uttalelsen.

Leder Per-Anton Nesjan i Nordland Bonde- og småbrukarlag sier til VOL at han i grunnen tviler på at problemet er særlig stort i Vesterålen, og får støtte av tidligere leder Ann-Christin Theodorsen, som bor i Dverberg.

- Jeg må ta visse forbehold her, men har ikke hørt at ulovlig reinbeiting i Vesterålen er noe problem, sier hun.

Reineier Arild Inga i Sortland mener å ha et godt forhold til lokale bønder.
- Ja, vi mener jo det. Samtidig kan det skje at rein har kommet inn for å beite der den ikke skulle, og det har jeg all mulig forståelse kan irritere. Vi gjør imidlertid det vi klarer for at det ikke skal skje. Problemet er nok atskillig større lengre nord, og kanskje spesielt i enkelte områder i Finnmark.

- Det som kanskje irriterer mest er når reinen kommer inn i hagene til folk. Også det skjønner vi irriterer, og også det er noe vi prøver å unngå, sier Arild Inga.

Et signal om at det er for mye rein i et område er når slaktevekta går ned, og enkelte reineiere i Finnmark tør nesten ikke få slaktet kalvene, nettopp på grunn av dette, hevder Inga. Når vekta er for lav kan det bli problemer med Mattilsynet, påpeker han.

- Men her i Vesterålen har vi den største reinen i Norge. Det burde tyde på at det ikke er for mange av den.

I disse dager kalver dyra, og nå spirer det i marka. Da er det slik at reinen trekker unna bebyggelsen, og det som eventuelt har vært et problem vil da gi seg, konkluderer Arild Inga.

VOL har tidligere skrevet om det enkelte hevder må være for mye rein i sentralt beliggende strøk på Hinnøysiden av Sortlandssundet.