Henlegger siktelsene

Økokrim henlegger alle siktelsene mot Leonhard Nilsen & sønner (LNS).
Nyheter

Økokrim har i formiddag orientert LNS om at alle siktelser mot LNS, LNSS, Malvin Nilsen og Frode Nilsen er henlagt.

- LNS er svært glade over påtalemyndighetens avgjørelse, som bekrefter at verken LNS, LNSS, Malvin Nilsen eller Frode Nilsen på noe tidspunkt har begått noen straffbare handlinger. Dette er i tråd med det vi har hevdet helt siden Store Norske-saken kom opp i fjor sommer, sier styreleder Inge K. Hansen i en pressemelding.

LNS kontaktet selv ØKOKRIM før etterforskningen i Store Norske-saken hadde begynt, og erklærte ønske om fullt samarbeid og åpenhet. Siden den gang har LNS, selskapets advokat Jan Fougner fra Wiersholm og påtalemyndighetene hatt et godt samarbeid. Fougner har bl.a. gjennomført grundige og omfattende undersøkelser, hvis resultater har påvist at verken LNS eller personer med tilknytning til konsernet sin side har foretatt seg noe straffbart. Dette er nå bekreftet gjennom ØKOKRIMs henleggelse. Henleggelsen illustrerer også at Store Norske ikke var berettiget til å heve avtalen med LNSS i Svea, noe som har vært LNS sin uttrykte posisjon helt siden hevingserklæringen ble mottatt i mars 2011.

- Det siste året har vært en tung tid for LNS og alle involverte. Vi kan nå se fremover og gleder oss til å kunne konsentrere oss fullt og helt om våre mange og viktige prosjektleveranser i inn- og utland, sier Inge K. Hansen.