Her er formannskapet

Her er navnene på de som utgjør det nye formannskapet i Bø:
Nyheter

Det vil kanskje være overraskende for noen at blant de fem som sitter i det nye formannskapet i Bø er Anne Ma Vik fra SV. Ordfører Sture Pedersen har ved flere anledninger i valgkampen gitt uttrykk for at han ønsker å skape et bedre samarbeidsklima i Bø kommune, og innrømmelsen av plass i formannskapet for Vik kan være tegn på det.

Sture Pedersen (H) får som ventet fortsette i ordførerstolen. Den for mange ukjente Sunniva Dahl (Ap) blir varaordfører. Ellers får Tom Tobiassen (Ap), Anne Ma Vik (SV) og altså Tor Andersen (Sp) altså plass i formannskapet.

En nokså radikal endring av styresettet i kommunen er også det faktum at man i det nye kommunestyret har vedtatt å legge ned alle hovedutvalgene.
- Vi har satt ned en gruppe med representanter fra alle partiene for å se om vi eventuelt skal opprette noe i stedet, bekrefter Sture Pedersen overfor VOL. Foreløpig vil fullmaktene til de tidligere hovedutvalgene legges til formannskapet.

Sture Pedersen medgir at det har vært, og er diskusjon i kommunen rundt avviklingen av hovedutvalgene.
- Det er enighet i kommunestyret om at man trenger fornyelse i kommunen, men noe uenighet om hvordan, sier han.