Stilte kritiske spørsmål

John Helmersen fra Andøylista stilte kritiske spørsmål om Risøyhamn skole i formannskapet.
Nyheter

Under gårsdagens formannskapsmøte i Andøy stilte John Helmersen i Andøylista flere kritiske spørsmål. Spørsmålene kommer på bakgrunn av bekymringsmeldinger til Helmersen fra foreldre, og på bakgrunn av FAUs (Foreldrenes Arbeidsutvalg) kritiske merknader rundt forholdene på skolen.

Helmersen spurte blant annet om hvorfor det ikke tidligere er meldt om avvik ved skolen i Risøyhamn, og han lurte på om politisk nivå i Andøy kommune vil få en rapport om internkontrollen ved Risøyhamn skole, og om hvordan kommunen har håndtert eventuelle meldinger om avvik. John Helmersen spurte også om kommunens eventuelle erstatningsansvar hvis det skulle vise seg at barn er påført helseskade som følge av at kommunen har sviktet sitt ansvar hva gjelder kvaliteten på lokalene.