Møter konkurransen med utdanning

Entreprenører i Nordland møter en stadig tøffere konkurranse utenfra med å sette seg på skolebenken.
Nyheter

Toppledere fra 25 BA-bedrifter i Nord-Norge setter seg i disse dager på skolebenken for å stå bedre rustet i den stadig tøffere kampen om rekruttering og kontrakter. Første samling var i Tromsø nylig. Tretten av bedriftene er fra Nordland.Daglig leder i Øksnes Entreprenør, Barry Olsen og daglig leder Stig Alvestad i MBA Entreprenør på Mo, sier de har store forventninger til Topplederskolen.- Vi er bedriftenes ansikter utad. Det er viktig at vi framstår som tydelige ledere med klare mål overfor nye medarbeidere og i forhold til nåværende og framtidige kunder. Med gjennomført opplæring ved Topplederskolen håper vi i bidra til å styrke BA-næringen i Nordland, samt å etablere gode nettverk på ledernivå i vår bransje, sier Barry Olsen og Stig Alvestad.Kampen om kontraktene har hardnet til, og stadig flere riksentreprenører og utenlandske aktører har meldt seg på i kampen om oppdrag i nord. En samlet BA-næring i landsdelen har merket lavere lønnsomhet og priser.

Dette er bakgrunnen for at NESO (Nordnorske Entreprenørers Service-Organisasjon) nå starter egen Topplederskole for entreprenører i Nord-Norge.- Mange av oss er ledere i bedrifter der det pågår generasjonsskifter. En ny tid trenger nye ledere for å sikre rekruttering, innovasjon og konkurransekraft. Næringa i Nord-Norge mangler for tiden 1650 personer. Samtidig merker vi økt konkurranse fra riksentreprenører og aktører fra utlandet i kampen om de store kontraktene i Nordland. For å lykkes i denne situasjonen må vi som ledere jobbe smartere internt i bedriftene og ut mot kundene, sier Barry Olsen og Stig Alvestad.Topplederskolen støttes av Innovasjon Norge med et betydelig beløp, sier administrerende direktør Ruben Jensen i NESO.- Vår ambisjon med dette nye skoletilbudet i NESO er å styrke lederen slik at han blir bedre i stand til å lede virksomheten mot bedre lønnsomhet i et stadig tøffere marked. NESO driver i tillegg flere andre skoletilbud for BA-næringa i Nord-Norge, blant annet BAS-skolen, Formannskolen, Prosjektlederskolen og Lærlingeskolen.