Frykter nedbygging

Tillitsvalgte ved sykehuset i Vesterålen frykter at man i det skjulte vil bygge ned intensivtilbudet i ny-sykehuset.
Nyheter

Ledelsen fra Nordlandssykehuset i Bodø planlegger en orientering for ansatte ved sykehuset i Vesterålen om den fremtidige intensivbehandlingen i det nye sykehuset. Til VOL er det kritikere som hevder at man i det nye sykehuset vil oppleve en nedgradering av tilbudet i forhold til dagens standard.

- Hindres optimal akutt behandling

- Blir planene iverksatt vil dette i praksis bety at alvorlig syke med behov for respirator henvises til ambulansefly. Hva gjør man med akutte behov etter trafikkulykker hvor folk skader seg alvorlig, og det eksempelvis er så dårlig vær at man ikke kan fly? Da er man jo forhindret optimal akutt behandling på lokalt sykehus, lyder bekymringen til VOL. Vedkommende tipser mener det har vært urovekkende stille om de påståtte planer.

Hovedtillitsvalgt for sykepleierforbundet ved sykehuset i Vesterålen Tony Jensen kjenner til planene.

- Jeg er orientert om at det skal være et møte om dette. Orienteringen handler om planer som ser ut til å dukke opp på ny og på ny. Det blir en gjentakelse av debatten vi har hatt om ortopeditilbudet her ved sykehuset. Her går det mot at vi fra i mars vil oppleve at den ortopedivakta vi før hadde i helger, og til klokken 21 på kveld nå kun er på hverdager til klokken 15.30. Denne gangen handler det om intensivsenger. Det har alltid vært slik at de dårligste pasientene sendes til Bodø eller Tromsø. De andre har vi behandlet ved sykehuset. Når man nå tydeligvis vil redusere dette tilbudet, så synes jeg det er en forferdelig melding til befolkningen i regionen, sier Tony Jensen.

- "Såkalt" intensivavdeling

- Hva mener du dette vil gjøre med intensivavdelingen?

- Jeg frykter at den faglige interessen for å jobbe ved intensivavdelingen vil dale kraftig, og jeg er redd for at vil vil stå igjen med en ren oppvåkningsavdeling for pasienter som er operert. Da blir det bare en såkalt intensivavdeling vi står igjen med.

- Mange i Vesterålen har feiret nyheten om nytt sykehus. Har man vært naive i forhold til innholdet?

- Jeg har hele tiden sagt at vel får vi nytt sykehus, men vi vet ikke innholdet i det. Vil måtte ta mange kamper om nettopp dette, konkluderer Tony Jensen.

Har du informasjon om denne saken?

Kontakt journalist Knut Ivar Aarstein på mail, eller på telefon 45 22 12 00.