- Følger med

- Vi kommer ikke til å gi ved dørene hva gjelder innholdet i helsetjenestene i Vesterålen, både innenfor og utenfor det nye sykehuset. Det advarer regionrådleder Sture Pedersen.
Nyheter

- Det er ingen tvil om at regionrådet i Vesterålen fortsatt vil være tett på prosessene som skjer i forhold til det nye sykehuset i Vesterålen. Det sier regionrådleder Sture Pedersen i en kommentar til spekulasjonene omkring innholdet i det nye sykehuset som snart skal stå ferdig.

Det ferske samarbeidet mellom Nordlandssykehuset og regionen Vesterålen har fått navnet RESO. Det skal sørge for god dialog mellom det politiske nivået i kommunene i Vesterålen og administrasjonen i Nordlandssykehuset.

- Dette blir spennende. Vi har mange utfordrende ting å ta tak i til beste for våre pasienter. Foran oss står arbeidet med avtalene vi skal ha gjennom våre styringsorgan innen utgangen av januar 2012. Vi har gode erfaringer med samarbeidet med Nordlandssykehuset, og RESO Vesterålen blir i så måte et godt verktøy, sier en optimistisk leder, Sture Pedersen.

Tonen har vært mindre hjertelig tidligere, da blant annet forrige regionrådleder Jonni Solsvik ga svært tydelige beskjeder til helsetopper både i Bodø og Tromsø om blant annet traumebehandling for skadde pasienter fra Vesterålen.

- Dialogen er blitt mye bedre. Men la det ikke være et øyeblikks tvil om at vi vil følge utviklingen av helsevesenet i Vesterålen veldig nøye. Og det går ikke an å se på forholdene ved sykehuset isolert. Vi må passe på at det er ambulanser i distriktene, og at legevaktene fungerer. Hva gjelder intensivbehandlingen ved sykehuset så skal RESO møtes i februar, og der går jeg ut fra at dette skal tas opp.

Og Sture Pedersen er raskt ute med følgende oppfordring til sykehusansatte som er utrygge for arbeidssituasjonen sin:
- Jeg vil ikke vite av at folk holder tett om sine bekymringer av frykt for hva ledelsen ved sykehuset måtte finne på å si. Jeg vil ha klare meldinger fra de ansatte om hva som foregår, sier han.