Utvikler Vesterålen som vinterdestinasjon

Det jobbes aktivt med å utvikle Vesterålen som vinterdestinasjon. I går hadde Vesterålen besøk fra hovedstadspressen, som blant annet var innom Sami Siida og Andøy Friluftssenter.
Nyheter

Både Dagbladet og Dagsavisen planlegger ifølge reiselivssjef Roy Odd Schøyen vinterstoff fra Vesterålen. Besøkene arrangeres i samarbeid med Innovasjon Norge og Nordnorsk reiseliv. Vesterålen reiseliv og samarbeidende lokale virksomheter vil utover vinteren være vertskap for journalister fra Norge og turoperatører og pressefolk fra Storbritannia, forteller Schøyen.

Samtidig med at det satses på visningsturer har Vesterålen reiseliv inngått et samarbeid med reiselivsaktører i Sør-Troms gjennom et større Arena- prosjekt som har til formål å skape vintertrafikk til regionen.

Vesterålen reiseliv har ansvaret for et prosjekt spesielt rettet mot det tyske markedet. En rekke lokale bedrifter vil i løpet av vinteren få testet ut sine vinterprodukter gjennom utvalgte tyske turoperatører.

- Formålet er å gi produktene markedsadgang i Tyskland og gi bedriftene lønnsomhet i en tid på året der de har ledig kapasitet. Det som er spesielt positivt er at mange av de lokale leverandørene viser kreativitet og produserer aktiviteter som har internasjonal interesse også om vinteren, sier Schøyen.

Utover testing av vinterprodukter legges det opp til visningsturer for turoperatører og presse, satsing på web og salgsaktiviteter gjennom gamle og nye distribusjonskanaler.