Frykter for psykiatrien

Fagfolk og pasienter i Vesterålen frykter for negative endringer i psykiatritilbudet i regionen.
Nyheter

At det går mot endringer bekreftet administrerende direktør Paul Martin Strand under samarbeidsmøtet med regionpolitikere i Vesterålen mandag.

- Psykiatrien i helseforetaket bruker mer enn det vi får tilført av sentrale myndigheter. Vi går med et underskudd som må hentes inn. Sentralt har det over tid vært gitt signaler om at man må flytte ressurser fra sentralinstitusjoner og døgnplasser til dag- og poliklinisk behandling. Den ideelle miksen er 60 prosent til dag- og poliklinisk behandling. I Nordlandssykehuset er det motsatt. I Vesterålen har man et forbruk av døgnplasser som er 35 prosent over snittet i Nord-Norge. Det ser ut til at det er klar overkapasitet på døgnplasser i regionen, sa Strand, som understreket at det igjen ikke betyr at det er overkapasitet i regionen totalt sett.

Over sommeren skal det legges frem en plan for hvordan man ser for seg en budsjettilpasning, og Strand bedyret at regionpolitikerne skal holdes orientert om planene. I Vesterålen er det tre distriktspsykiatriske sentere (VDPS) lokalisert på Stokmarknes, Andenes og Straume. VDPS Stokmarknes er en allmennpsykiatrisk enhet for døgnbehandling. De øvrige tilbyr i hovedsak dagbehandling, opplyses det via Nordlandssykehusets hjemmesider.

VOL får i tillegg opplyst at VDPS, avdeling Straume i Bø har seks døgnplasser per i dag, og holder åpent alle dager, hele året. I tillegg til døgnplassene driver man der både med dagbehandling og ambulerende virksomhet. Beleggprosenten på døgnplassene var i 2011 på over 70 prosent, hvilket vil si 4,3 plasser i bruk. Dagtilbud og ambulerende virksomhet kommer i tillegg. På Andenes drives det døgndrift i fem av ukas døgn, i tillegg til dagbehandling, virksomhet i grupper og ambulant virksomhet.

Klinikken for psykisk helse og rus i Nordlandssykehuset må kutte 16 millioner kroner. Rehabilitering, allmennpsykiatri og Vesterålen DPS er pekt på som kuttområder.