Får ikke ta i bruk nyskolen

Det er stans i arbeidene med sluttføring av nye skole. Årsaken er konflikt mellom kommunen og entreprenøren, og det medfører at elevene som skulle ha flyttet inn, nå må fullføre skoleåret i midlertidige lokaler.
Nyheter

Dette fremkommer i følgende pressemelding fra rådmann Ole Martin Karlsen:

”Det er noen uavklarte forhold mellom Øksnes kommune og Øksnes Entreprenør m.h.t. kontrakten om bygging og renovering av Myre skole.

Partene arbeider med sikte på å avklare disse forholdene og rydde disse av veien.

Øksnes Entreprenør har i denne situasjonen, på eget initiativ, valgt å utsette gjenstående arbeid med prosjektet.

Ferdigstillelse av gjenstående arbeid var beregnet til å vare ca. 3 mndr. Elevene som blir berørt av ombygging har med bakgrunn i dette, fått midlertidige skolelokaler i tidligere Øksnes ungdomsskoles administrasjonsbygg.

Med bakgrunn i overstående, må elever, ansatte og andre som er berørt av denne utsettelsen, påregne å sluttføre inneværende skoleår i nevnte midlertidige lokaliteter.”