Overvåker påsketuristene

Nordland Røde Kors informasjonssentral befinner seg på Turistsenteret på Børøya. Der overvåker blant andre frivillighets-koordinator Klaus Amundsen og leder Espen Haugerstuen og påskeutfarten.

  Foto: Knut Ivar Aarstein

  Foto: Knut Ivar Aarstein

Nyheter

VOL stakk mandag innom informasjonssentralen til Nordland Røde Kors informasjonssentral for å hilse på, og for å se hvordan arbeidet som gjøres derfra foregår. Espen Haugerstuen har det siste året ledet Nordland Røde Kors, og han har godt grunnlag for å si mye om det arbeidet organisasjonen gjør.

- Jeg har arbeidet for Røde Kors i blodet. Jeg begynte i 1984 som ung tenåring, og har holdt på siden. På den tiden hadde vi i Hadsel kanskje bare en til to aksjoner i året, mens vi i fjor lokalt hadde 15 aksjoner med stort og smått. I Nordland hadde vi i fjor 76 aksjoner, og bare i Vesterålen og Ofoten hadde vi da rundt 40 aksjoner, sier Haugerstuen.

Tøffere turgåere - og flere mosjonister

Det har mye å gjøre med at organisasjonen har hatt en stor utvikling, men også med det faktum at folk ikke lenger nøyer seg med å rusle til de tradisjonelle utfartsstedene. Nå tar man gjerne turen til tøffere områder, og det er det mange som ikke har grunnlag for å gjøre. Vi hadde blant annet en situasjon i Narvik før påske der skiturister ble stående fast i rasfarlig område, og valgte å søke hjelp hos Røde Kors. De innrømmet å ikke ha peiling på forholdene der de befant seg. Nå er det jo også slik at mange er blitt flinkere til å komme seg ut i marka, og når flere er ute, så blir det selvsagt mer å gjøre for oss også, sier Røde Kors-lederen.

- Så langt har det vært rolige dager?

- Det har det. Vi visste jo at det kom til å bli beinbrudd denne helgen, og det skjedde da også, i Svolvær og i Narvik. Med regn fulgt av mange minusgrader blir det hardt. Og faller man da, så kjennes det, sier Haugerstuen.

Værskifte kan gi skredfare, og siktproblemer

- Nå viser værvarslet at det kan oppstå kombinasjoner av snø og vind, i tillegg til solgløtt, og da regner vi med å måtte ut på leting. Det er ikke noe vi håper skal skje, men at sjansen er stor, det er helt sikkert. Det som da skjer fra vår side er først og fremst å sørge for å koordinere innsatsen, samt varsle media, som igjen kan varsle storsamfunnet om det som skjer. Det går svært få minutter til det slås alarm hos politiet, til vi slår alarm overfor våre lokalforeninger. Da går det i første omgang ut informasjon om det aller mest nødvendige. Ute i felt får hjelpemannskapene videre informasjon hos innsatsleder på stedet, forklarer Espen Haugerstuen.

Ulike ansvarsområder

- Det er ikke så mange hundre meterne fra informasjonssentralen deres, til lokalene til det lokale hjelpekorpset i Hadsel. Hvorfor sitter dere ikke sammen?

- Vi har prøvd det, og ulempene ble flere enn fordelene. Det var hyggelig når det var rolig, men når alarm ble slått, så gikk vi i veien for hverandre. Vi har for ulike oppgaver. Mobiltelefoner, sambandsutstyr, og internett gjør at vi uansett ikke har noen kommunikasjonsproblemer, presiserer hjelpekorslederen i Nordland.