Orion i nærkontakt med russisk jagerfly

- Ubehagelig nært

Tirsdag 10. april fikk mannskapet om bord i et av Forsvarets Orionfly seg en støkk. Da passerte et russisk jagerfly i en avstand som Forsvaret karakteriserer som «ubehagelig nært».

  Foto: U.S. Airforce

Nyheter

Det kommer ofte nyhetsmeldinger om at norske jagerfly er ute å avskjærer russiske fly som nærmer seg norsk luftrom. Mye av debatten rundt de nye kampflyene har handlet om akkurat det. Men også russerne sender jagerfly på vingene for å sjekke ut norsk flyaktivitet. Normalt foregår dette i ro og mak, men for noen dager siden ble det litt dramatikk.

– Orion var på et ordinært tokt i Barentshavet da det fikk besøk av en russisk MIG-31 (kalt Foxhound). Det var visuell to ganger på trygg avstand. Men den tredje gangen kom det russiske jagerflyet bakfra og passerte Orionflyet ubehagelig nært, sier oberstløytnant John Espen Lien, kommunikasjonssjef ved Forsvarets operative hovedkvarter i Bodø.

Episoden var imidlertid ikke dramatisk nok til at den utløser noen diplomatisk reaksjon fra Norge.

– Dette er noe vi tar opp på vårt nivå i møter med det russiske Forsvaret, sier Lien.

Tas opp i møte

Når norske og russiske fly møtes over havområdene i nord har de ikke radiokontakt med hverandre. Lien mener at det er naturlig at det er slik.

– Flyene følger internasjonale regler for slik kontakt og foreløpig er dette godt nok. Men av og til skjer det slike episoder som dette, sier Lien.

Luftvingsjef Gerhard Larsen sier at den russiske flyaktiviteten i forhold til Orions tokt i nord varierer.

– I perioder ser vi dem og i perioder er de borte, sier Larsen.

Dramatisk i 1987

Selv om det russiske jagerflyet var ubehagelig nært denne gangen, er det fortsatt et stykke igjen til episoden som skjedde i 13. september 1987.

Da kom et russisk SU-27 Flanker jagerfly så nært Orion at en av propellene på Orion-flyet tok borti halepartiet på det russiske jagerflyet. Deler av propellen slo inn i flykroppen på Orion-flyet. Begge flyene landet trygt etter sammenstøtet.