Minneord om Odd Grønmo

I Kristelig folkeparti er Odd Grønmo en høy respektert høvding. Han har i en mannsalder hatt framtredende oppgaver og verv i partiet, og han har skjøttet dem på en utmerket måte. Han har vært tillitsvalgt og folkevalgt i nesten 40 år. Det er i ydmykhet og takknemlighet vi tar avskjed med Odd Grønmo.
Nyheter

Odd Henning Grønmo var født 15. mars 1922 i Brønnøy. Han tok lærerutdannelse og i årene 1951 till -89 arbeidet han ved Bodø Lærerhøgskole.Hans politiske karriere startet da han ble innvalgt i Bodin kommunestyre i 1956, hvor han satt til -63, som varaordfører fra -56 til -59 og som ordfører fra -60 til -63. Etter kommunesammenslåingen satt Grønmo i Bodø Bystyre fra -72 til -75.I 1960 tok Odd Grønmo steget videre inn i fylkespolitikken. Han fikk plass på Fylkestinget i Nordland, en plass han hadde helt til 1983, og fra -76 til -83 var Odd Grønmo fylkesordfører.Ettersom direkte valg til fylkestinget ble innført ved lokalvalgene i 1975 var Grønmo den første fylkesordføreren i det nye systemet, der Fylkesmannen og fylkeskommunen hadde separat administrasjon. Grønmo fikk være med å utforme den nye fylkeskommunen i disse banebrytende og spennende årene.Bodø KrF og Nordland KrF er også takknemlige for den tiden han på 70-tallet var fylkesleder i Nordland KrF, og på 80-tallet var lokallagsleder i Bodø KrF.Grønmo hadde også andre verv og oppgaver, og blant disse bør nevnes at han var i representantskapet i Norges Bank fra 1978 til -93.Odd Grønmo døde 29. april i år, 90 år gammel. Vi lyser fred over hans minne.Bodø KrF ved Bente Haukås

Nordland KrF ved Dagfinn Arntsen.