Vedtatt som foreslått

Investeringsdelen på veg i økonomiplanen ble vedtatt i fylkestinget som foreslått av fylkesrådet. Det innebærer en oppstart på Nyjordveien og Jørlandsveien i Bø i 2015. Et tilleggsforslag ble imidlertid vedtatt.

  Foto: Rune Eriksen, Vol.no

Nyheter

Vegen over Nyjord i Bø ble utbedret for asfaltering så langt tilbake som i 1984 og har siden den gang vært på ørkenvandring med stadige utsettelser. Fylkestinget har som ventet nå vedtatt nok en utsettelse. Det gjelder også fylkesveien over Jørland.

Fylkesvei 911, Skålbrekka – Veanova over Nyjord har en total lengde 5,4 kilometer, og hele strekningen har grusdekke. De planlagte arbeidene omfatter grøfting, utskifting av stikkrenner, drenering, forsterkning, utbedring av bærelag, penetrert pukk og asfalt. Utbedringskostnader er anslått til 10,2 millioner kroner, og er nå vedtatt på budsjett for 2015 og 2016 med henholdsvis 4 millioner kroner og 6,2 millioner kroner.

Fylkesvei 914, Ryggefjellet – Jørlandsjøen over Jørland har en total lengde på 4,1 kilometer, og hele strekningen har grusdekke. De planlagte arbeidene her omfatter grøfting, utskifting av stikkrenner, drenering, forsterkning, utbedring av bærelag, penetrert pukk og asfalt. Vegstrekningen er veldig dårlig og utbedringskostnader er anslått til 10 millioner kroner. Dette arbeidet er nå vedtatt på budsjett for 2015 og 2016 med henholdsvis 3 millioner kroner og 7 millioner kroner.

Som et tilleggsforslag ble imidlertid følgende vedtatt:

Fylkestinget viser til at det i oppfølgingen av Transportplan Nordland, vil bli utarbeidet et handlingsprogram for fylkesveg og ferjesamband. I den forbindelse vil fylkestinget kunne gjøre en prioritering av nye og eventuelle utsatte prosjekter. Blant annet ønskes følgende prosjekt vurdert i planen:

Fv. 82 Strand – Risøyhamn (Sortland/Andøy kommune)

Fv. 911 (Bø kommune)

Fv. 914 Ryggefjellet – Jørlandsjøen (Bø)

Fv. 808 Hemnesberget (Hemnes)

Fv. 834 (Bodø kommune)

Fv. 885 gang/sykkelveg Sandnes (Hadsel kommune)

Fergekai, Mosjøen- Jeg er glad for denne presiseringen og at de to aktuelle strekningene i Bø er nevnt. Oppstart av handlingsprogrammet skal skje i høst og vi regner med fylkestingsbehandling senest til våren i 2013, sier fylkesråd Tove Bjørkmo i en kommentar til VOL.