Stedet som ikke vil dø

"Det er noe med Nyksund. Stedet har energi og krever respekt", skriver arrangørene som en opptakt foran den tredje utgaven av Fortellerdagan som går av stabelen i Nyksund neste helg.
Nyheter

- Minst tre ganger opp gjennom historia har folk vendt ryggen til Delpen, forlatt Ungsmaløya og Nyksundøya og overlatt drifta til vær, vind og vandalisme. Like mange ganger har Nyksund reist seg og forlangt å bli tatt på alvor.

- Nyksunds historie er rimelig godt kjent og dokumentert. I årets seminar tar vi sikte på å sette søkelyset på historien etter stedet offisielt opphørte å eksistere gjennom fraflyttingsvedtaket tidlig i på 70-tallet. Av viktige begivenheter er Nyksundutredningen på 70-tallet, Det internasjonale Nyksundprosjektet på 80-og 90 tallet, og til slutt de nyetableringer som har skjedd innenfor reiselivet og de kulturbaserte næringene, samt det kommunale planverket som i dag offisielt definerer Nyksund.

- Til seminaret har vi invitert noen av de mange aktørene som med høyst forskjellig ståsted og mandat bidro til å strekke kjølen for dagens Nyksund.. Seminaret inviterer også til refleksjoner rundt hvorfor Nyksund åpenbart ”treffer”: Hva gjør Nyksund, mot alle odds til et attraktivt og levedyktig sted? Hvordan kan to forblåste holmer med elendig veiforbindelse framstå både som en kulturarena for hele regionen og en reiselivsmagnet? Og hvor ligger eventuelle farer for at stedet nok en gang skal kunne få dødsstøtet? spør Hilde Hansen i festivalkomitèen.Noen av innlederne:

Atle Valland, en av kromtappene i utviklingen av dagens Nyksund

Tarald Lundevall, arkitekt, Snøhetta AS

Kjell Arne Røvik, professor i organisasjonsteori ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Tromsø Medforfatter av Nyksundutredninga

Trond Larsen, Seniorrådgiver, Medforfatter av Nyksundutredninga

Harald Sommmer, Aktør i Det internasjonale Nyksundprosjektet

Sigve Hansen, advokat og tidligere rådmann i Øksnes

Konferanseledere: Brynjar Pettersen og Hilde Johanne Hansen