På tur for å lære

Nærmere 30 arbeidstakere innenfor privat og offentlig sektor får nå muligheten til å reise ut i Europa for å lære mer, og for å knytte kontakter.

  Foto: Knut Ivar Aarstein

Nyheter

Kultursamarbeidet i Vesterålen regionråd har i samarbeid med bedriften Apriori Utvikling AS på Andenes fått i gang en internasjonal hospiteringsordning for folk som driver egen kulturnæringsvirksomhet samt ledere og mellomledere innenfor kultursektoren.

Per dags dato er 27 personer, 15 innenfor offentlig sektor og 12 i private foretak påmeldt prosjektet.

- Det er to hovedgrunner til at vi har arbeidet for å få i gang denne ordningen. For det første vet vi at det er mange kulturarbeidere som jobber alene, og som ikke har økonomiske muskler til å reise for å få inspirasjon og kunnskap, forklarer kulturkontakt i Vesterålen regionråd Erik Bugge.

- For det andre er vi interessert i å stimulere til nettverksbygging, både mellom de som deltar i dette prosjektet, og selvsagt i forhold til de institusjoner og personer som deltakerne skal besøke.

I tillegg til Apriori Utvikling, som står for den faglige gjennomføringen, er Innovasjon Norge en viktig finansiell bidragsyter. VOL møtte to av deltakerne, nemlig kunstner Elin Rindahl Steiro, samt førstekonservator ved Museum Nord Åsa Elstad, som har sitt virke ved Sortland museum.

- I min bransje er det ofte ikke det kommersielle som ligger fremst. Samtidig må man jo tenke fremtidsrettet i forhold til at man skal leve av det som produseres. Per i dag går det bra med mitt salg, men jeg har en utfordring ved at alle mine arbeider er originaler, det vil si at jeg lager ett og ett verk. Det betyr forferdelig mange arbeidstimer. Jeg vil utvikle meg som kunstner, og lære mer om grafikk. Grafiske arbeider kan samtidig produseres i flere eksemplarer, og det betyr at jeg kan levere mer til de av mine kontakter som har behov og ønsker, uten å måtte jobbe hele døgnet for å få det til, sier Rindahl Steiro til VOL.

Reisemål: Glasgow

Åsa Elstad har et litt annet utgangspunkt:

- Vi er en bitte liten organisasjon på Sortland. Nå nærmer det seg at vi skal inn i Kulturfabrikken. Selv har jeg bare akademisk bakgrunn, og vil bruke denne anledningen til å skaffe meg påfyll og inspirasjon hva gjelder formidling av historie. Jeg vil reise til Island og besøke et lite, men viktig museum der, nemlig det nasjonale sildemuseet. Jeg ser paralleller til Sortland. Selv om vi ikke har de samme ressurser som de store museene, så betyr ikke det at vi trenger å være mindre kreative. Tvert imot, sier hun.Reisemål: Island

- Per dags dato har vi tre ledige plasser innenfor privat sektor.