Hesten vil starte elgfarm

Hva sier du til tanken om å besøke en farm med tam elg?

Jørgen Hesten (bildet) vil undersøke om det går an å etablere elgfarm i Vestbygda. 

Nyheter

Bonde Jørgen Hesten i Lødingen Vestbygd driver et lite bruk i bygda. Der har han blant annet hester. Nå vil han i tillegg til hest også drive med elg (!).

"Håndtam" elg

- Vi vil starte en liten elgfarm, med to voksne dyr, og maksimalt fire dyr til sammen. Planen er at det skal være helt "håndtam" elg, og det har jeg selv opplevd i en elgfarm i Sverige. Det var en helt spesiell opplevelse. Jeg er vant med dyr gjennom hele mitt liv, men denne opplevelsen var helt spesiell for meg, sier Hesten. Mange opplever ro sammen med dyr, forklarer Jørgen Hesten, som mener et møte med elg på nært hold vil være topp for blant andre turistene.

Turisme og omsorg

I Vestbygda satses det nå på blant annet turisme, og i den forbindelse er det Jørgen Hesten ønsker å se nærmere på mulighetene for å få til en egen elgfarm.

- Vi tror det sammen med andre ting vil bidra til å trekke folk til regionen. Vi er bestemt på at det dersom myndighetene gir mulighet for dette så vil vi satse. Gården står på flere ben, gjennom driften av den, litt fiske og i tillegg et opplegg som heter "Inn på tunet". Det handler om omsorgsarbeid, forklarer Hesten, som selvsagt har hester på gården.

Sau, kyr, hest og elg

Der har bonden også 50 vinterforet Gammel norsk spelsau, og to nordlandskyr.  

- Vi har et godt samarbeid med reiselivsnæringen i Lødingen, og jeg tror at vårt bidrag vil kunne styrke næringen i hele Vesterålen. Vi må sende opp noen "baller", og se hvilke vi klarer å fange. Jeg tror dette kan bli veldig bra, sier Jørgen Hesten.

Vestbygdbonden er en av rundt 30 personer innenfor privat og offentlig sektor som mandag samlet seg på Sortland for å diskutere tanker rundt et prosjekt som gir mulighet for å reise ut i Europa for å utvikle gode idèer.