- Ut og kjøpe meisel

- Ja, nå er det bare å kjøpe meisel og komme seg ut i marka, ler Steve Haugerud i Norwegian Graphite AS etter dagens positive vedtak i Sortland formannskap.

Leder for samfunnskontakt i Norwegian Graphite AS, Steve Haugerud var svært fornøyd med formannskapets ja til å slippe selskapet til på kommunens grunn. Foto: Erik Jenssen 

Nyheter

Steve Haugerud har i lokalpressen tidligere beskrevet mulighetene for et nytt vesterålsk industrieventyr dersom man starter utvinning av grafittforekomstene man antar befinner seg i utmarka fra Vik, via Jennestad bort til Holmstad.

Nye bruksområder

Grafitt er et mineral som etterspørres til en rekke ulike tradisjonelle anvendelser, og som de senere årene har fått enda større aktualitet i feks batterier og andre høyteknologiske anvendelser.

Må bore

Det lokale selskapet Norwegian Graphite AS har gjennomført leting med elektronisk utstyr for å få en pekepinn om hvor mineralet ligger. Men for å komme videre, må det foretas boreprøver.

Dette krever avtaler med de berørte grunneierne, og gjennom dagens positive vedtak der Sortland kommune sa ja til å slippe selskapet til på sine eiendommer, venter selskapets samfunnskontakt Steve Haugerud at andre grunneiere også gjør samme vurdering.

-Nå får vi tilgang til store nok områder. Nå er det bare ut og kjøpe seg meisel og sette i gang, spøkte han på veg ut døra fra formannskapet.

Finansiering

- Hva skjer nå?
- Nå må vi skaffe finansiering til å komme i gang med prøveboringa, slik at vi får dokumentasjon på de forekomstene som ennå ikke er dokumentert,
- Hvor lett er det?
- Vi har hatt møter, og skal ha nye møter med potensielle selskaper. Det handler om å finne en aktør som ser det interessant å være med å ta risikoen som ligger i en slik prøveboring. Dette vil selvsagt være en aktør som senere vil være interessert i utvinning.