- Ingen samhandling

Andøyordfører Jonni Solsvik er svært urolig for psykiatritilbudet i Vesterålen.
Nyheter

Ordfører Jonni Solsvik har snakket med sin kollega Sture Pedersen i Bø, og slår overfor VOL fast følgende:

- Vi synes det er merkelig og urovekkende at styreleder Svein Blix i Nordlandssykehuset blant annet på VOL forleden kunne hevde at psykiatritilbudet i Vesterålen nå blir styrket. Det har han ikke grunnlag for å kunne si, hevder Solsvik.

- Hva bygger du det på?

- Jeg bygger det på det enkle faktum at både jeg og regionrådet har kommet med konkrete utfordringer til helseforetaket om hvordan kommunene og foretaket skal samhandle om psykiatrireformen som trer i kraft den første januar 2014.

- Nordlandssykehuset har orientert om hvordan prosessen der er kjørt, og at det vil skje endringer. Dette vet vi jo. Men kommunene vil få mye mer ansvar i fremtiden. Det vil skje forandringer hva gjelder utskrivningsrutiner og henvisningspraksis. Hvordan sykehuset kan vedta en plan for modernisering og omstilling uten i det hele tatt konsultere og diskutere med kommunene, det reagerer jeg veldig på, sier Jonni Solsvik til VOL.

- Jeg har ikke grunnlag for å mene at Nordlandssykehusets vurderinger er feil. Men jeg mener det er en stor feil av sykehuset å ikke samhandle med kommunene i en reform som er så grunnleggende viktig som psykiatri- og rusreformen er. Helseavdelingen på Sintef peker på at risikoen for pasientene er stor dersom man ikke er sikker på at kommunene er godt nok forberedt. Hvordan kan sykehuset vite at vi er forberedt, dersom dette ikke diskuteres mellom enhetene våre?

- Dette handler ikke i det hele tatt om arbeidsplasser i kommunene, eller om hvor sengeplasser forsvinner eller ikke. Dette handler om brukerne av våre helsetjenester. Derfor mener jeg Nordlandssykehusets styreleder burde vist langt mer ydmykhet enn det han her har gjort. Mangelen på samhandling er rett og slett uforståelig, mener Jonni Solsvik.