- Nei til Røkke, ja til Nord-Norge

At fiskeriministeren vil ikke stramme inn leveringsforpliktelsene for torsketrålere, mener SV er en politikk designet for Røkke. - Det er på høy tid å overføre de industrieide trålkvotene til kystflåten, sier Marius M. Jøsevold.

Audun Lysbakken og Marius Jøsevold ved et besøk på Sortland tidligere i år.   Foto: Knut Ivar Aarstein

Nyheter

Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen kunngjorde tirsdag at hun på nåværende tidspunkt ikke kommer til å stramme inn leveringsforpliktelsene for trålerflåten.

- Dette er ikke en politikk for kystbefolkningen, men en politikk designet for Røkke og Akers eiere, sier 1. kandidat for Nordland SV, Marius Meisfjord Jøsevold i en pressemelding.

Jøsevold mener at den politikken som nå videreføres er i klar strid med havressurslovens formålsparagraf som sier at ressursene skal medvirke til å sikre sysselsetting og bosetting i kystsamfunnene.

Jøsevold mener videre at den argumentasjonen Berg-Hansen legger til grunn ikke er god nok.


- Fisken som trålerne fisker forsvinner ikke fra markedene, selv om den ikke leveres i fiskerisamfunnene. Fisken går frossen som råstoff ut på verdensmarkedet, produseres i lavkostland som f.eks Kina, og kommer tilbake som ferdigprodukt i konkurranse med norskprodusert fisk. Resultatet er rett og slett at den gjør markedssituasjonen for norsk torsk vanskeligere, tordner 1. kandidaten for Nordland SV.

- At Akerkonsernet ikke har midler til å stille til disposisjon til egen fiskeindustri, for å kjøpe fisk hos trålerne de selv eier faller på sin egen urimelighet, fortsetter Jøsevold.

Signalet som sendes er vel heller at de snart vil kjøre landanleggene konkurs for deretter sitte igjen med verdiene trålkvotene representerer. En slik utpressing kan ikke kystbefolkningen godta. Det er på høy tid å overføre de industrieide trålkvotene til kystflåten.


- SV sier i motsetning til Ap og fiskeriministeren "Nei til Røkke" og "Ja til Nord-Norge", og vil at mer av de industrieide trålkvotene tilbakeføres lokalsamfunnene de opprinnelig skulle tjene, avslutter Marius Meisfjord Jøsevold i sin pressemelding.