- Få Nord-Norge-linjen på rett kjøl

Veitrafikken i nord økes med 8.000 flere vogntog årlig. Nå slår konsulentselskapet Salt alarm.
Nyheter

Vil den havblå regjeringen rette opp kursen?

Stikk i strid med bred parlamentarisk enighet legges nå en stor del av den nasjonale godstransporten over fra sjø til vei.


Og dét bare én måned etter lanseringen av Stortingsmeldingen ”Mer gods på sjø”. Nå øker veitrafikken i nord med 8.000 flere vogntog årlig. Vil den nybakte samferdselsministeren, Ketil Solvik-Olsen, rette opp kursen?


Den 1.okt seilte godsbåten M/S Tege sin siste tur langs den nordnorske kyststripa. Helt siden 1984 har den grønne og gule Tollpost Globe-båten trofast betjent godstrafikken mellom de største havnene fra Bodø til Alta. Tre ganger i uken i 15 knops fart fra Bodø til Tromsø, og én gang ukentlig helt opp til Alta. Årlig har denne lojale arbeidssjøhesten losset rundt 16.000 containere fra Nordlandsbanens endestasjon og videre over på sjøveien nordover. Denne godstrafikken sies å være selve grunnlaget for Nordlandsbanens eksistens i dag. Nå går altså et traust og solid ekteskap mot slutten, uten noen krav til ekteskapsrådgivning. Tollpost Globe finner ikke lønnsomhet, og mange mener at M/S Tege er utrangert. Rederiet sier likevel det motsatte; nemlig at denne godsbåten er den best tilpassede og raskeste i sin størrelse med tre ganger mer effektiv lossetid enn tilsvarende. Båten, som ble ny-registrert i 1998, skal være driftsmessig lønnsom opptil 14 knop med en fenomenal miljøprofil.


Likevel; Når langtransport av gods i sjø stiller i åpen konkurranse med sin spreke og kostnadseffektive bror på landeveien, vil fraktebåten sakke akterut og tape viktig markedsandel. Med to fastspente containere nærmest sprinter vogntogene ”straka vägen” nordover gjennom Sverige for direkte lossing på endestasjonen uten noen unødvendige stopp for verken omlasting eller drivstoff. Saken er enkel men komplisert. Skal det satses på økt transport av gods på sjø må store linjer i samferdselspolitikken legges om. Enten må økte kostnader legges over på veitransport, eller så må kostnader trekkes fra sjøtransport. Begge alternativene fremstår som like umulige. Ettersom EØS-avtalen begrenser subsidier, næringstilskudd og garantier på lik linje, kan sjøtransporten som sådan ikke subsidieres. Hvis man skulle være i tvil; å foreslå økte avgifter på veitransporten ansees som politisk selvmord. Nasjonal Transportplan (2014-2023) og den blodferske nærskipsfartsstrategien skisserer likevel store langsiktige målsetninger om en offensiv sjøtransportpolitikk som skal realisere lavutslippssamfunnet. Dertil settes det av tre milliarder kroner i planperioden til tiltak rettet mot havner og til utforming av virkemidler for å styrke nærskipsfarten.


I kjølvannet av M/S Stoltenberg har nå M/S Solberg med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen til rors en unik mulighet til å vise evnestyrke og utforme en bærekraftig transportpolitikk. Nedleggelsen av Nord-Norge-linjen anno 2013 er allerede gjennomført og salget av M/S Tege kan ingen forhindre. Men allerede i dag, i den første offisielle arbeidsuken, kan den havblå regjeringen iverksette helhetlige tanker om samferdsel, transportkorridorer, transportøkonomi og miljø- & klimautslipp. O’hoi skipper! Rett opp kursen og sett Nord-Norge-linjen på rett kjøl!

Om Salt:

Salt er en uavhengig kompetansebedrift med kunnskap om og for kysten. Bedriften leverer tjenester innenfor forskning, rådgivning og formidling knyttet til havet og kysten.