- Vi skjønner ikke dette

Helse- og omsorgssjef Sture Jacobsen i Sortland kommune og Jim Gundersen i Helse- og omsorgslederlaget i Vesterålen stiller spørsmål ved psykiatrireformen i helseforetaket.

Jim Gundersen og Sture Jacobsen er bekymret for psykiatritilbudet til innbyggerne i Vesterålen.  

Nyheter

Fredag møttes lederne av helse- og omsorgsavdelingene i vesterålskommunene, ansatte i psykiatritjenestene og kommuneoverlegene i regionen for å diskutere den pågående psykiatrireformen. Det har over flere år vært uttrykt bekymring for psykiatritjenestene i Vesterålen. Helse- og omsorgssjef i Sortland Sture Jacobsen forklarer hvorfor:

- 40 prosent reduksjon

- Døgnplassene på Andenes er helt lagt ned, Bø har gjort om døgnplassene fra sju dager i uka til fem dager i uka, i tillegg til at de har lagt ned dagplassene der. DPS på Stokmarknes er gjort om fra DPS for Vesterålen til DPS for Lofoten og Vesterålen. Her i regionen er det 30.000 innbyggere, mens Lofoten har 20.000 innbyggere. Grovt regnet gir dette en 40 prosent reduksjon av tilbudet til Vesterålen. Som OSO-medlem vet jeg at kommunene ikke er informert om disse endringene, sier Jacobsen til VOL.

Feil rekkefølge

- Psykiaterne er sluttet å reise rundt i kommunene, slik de har gjort i 20-30 år. Vi skjønner at det legges om til akutteam, og behandling inne på sykehuset. Men så lenge akutteamet ikke er oppe og går, så er det vanskelig å forstå at vi ikke får drevet etter den gamle modellen, inntil den nye er på plass, sier Jacobsen. Han får støtte fra Jim Gundersen, som er helse- og sosialsjef i Bø kommune.

Ønsker samarbeid - ikke bare orientering

- Kommunene har ikke bygd opp noe tilbud som erstatter det som er borte. Vi har ikke sterke føringer eller penger som vi klarer å identifisere, til å erstatte det som bygges ned i foretaket. Vi hører både statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie si at kommunehelsetjenesten skal styrkes, men de har ikke gjort det ennå. Da mener vi rekkefølgen blir feil. Et minimum hadde jo vært å gjøre dette parallelt, med hensyn til pasientene, påpeker de to helselederne i Vesterålen.

De presiserer imidlertid at de ikke ønsker å legge opp til noen konflikt med helseforetaket, men at dagens møte mellom kommunetoppene skal danne grunnlag for å gi konstruktive tilbakemeldinger i planleggingsarbeidet.

Januar 2012 - psykiatrisaken ble kjent:

For to år siden ble det slått psykiatrialarm i Vesterålen etter at ledelsen i Nordlandssykehuset gikk inn for å fjerne samtlige døgnplasser i Vesterålen distriktspsykiatriske senter Andenes, og dessuten stenge tilbudet på Straume i helgene.

Les om saken her

- Psykiatrien i helseforetaket bruker mer enn det vi får tilført av sentrale myndigheter, var beskjeden fra sykehusledelsen. Vi kan ikke godta at døgnplasser i distriktspsykiatrien legges ned før nye tilbud som er minst like gode er på plass, sa Åse Almås Johansen og Kari Greiner på vegne av Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse og Mental helse Sortland i den påfølgende debatten.

Januar 2013:

For et år siden gikk diskusjonen fortsatt mellom krefter som var bekymret for det lokale tilbudet, og talspersoner for sykehusledelsen: - Pasientene skal i størst mulig grad behandles hjemme, eller i sitt lokalmiljø. Å bli fraktet til DPS - og kanskje videre til sykehus bør unngås om man kan, sa klinikksjef Trude Grønlund i Nordlandssykehuset i januar 2013.