Helse Nord står på sitt

Sykehusaksjonene i Lofoten og Vesterålen la frem argumentene nok en gang.

Arvid Pedersen og Rolf Kristensen fra Sykehusets Venner la i dag frem Lofoten og Vesterålens syn på ØNH-klinikken overfor direktør i Helse Nord, Hilde Roland. Foto: Kristian Fanghol 

Nyheter

Rolf Kristensen og Arvid Pedersen fra Sykehusets Venner møtte i dag Helse Nords eierdirektør Hilde Rolandsen for å diskutere Øre Nese Hals-klinikkens fremtid i Vesterålen.

Fattigere fagmiljø

Helse Nord har som kjent flyttet to tredels spesialisthjemler ut av Erik Zadigs klinikk på Myre, slått dem sammen og økt dem til en full hjemmel som nå lyses ut på Sortland. Zadig sitter dermed igjen med kun sin egen hjemmel, og et fattigere fagmiljø. Samtidig vokser ventelistene fordi kapasiteten er midlertidig redusert.

Helse Nord har gjort to forsøk på å rekruttere spesialist til hjemmelen som er lyst ut på Sortland, men har ikke lyktes i å skaffe en ny spesialist.

Fasthold sitt syn

Sykehusvennene fremførte i dag sine argumenter for fortsatt satsing på Øksnes-klinikken. Men Helse Nord holdt ifølge informasjonssjef Kristian Fanghol fast på sitt syn om at en lokalisering til Sortland vil gagne en større del av befolkningen i Lofoten og Vesterålen enn om begge spesialistene befinner seg på Myre.
- Bedre tilgjengelighet for storparten av befolkningen er avgjørende for oss sa Hilde Rolandsen, under møtet.

Kan bli sykehustjeneste

Hun understreket at avtalehjemmelen nå blir lyst ut og at man vil vurdere lokalisering til sykehuset på Stokmarknes eller Lofoten dersom det ikke kommer søkere til spesialisthjemmelen på Sortland. Helse Nord har primært ønsket en privat avtalehjemmel for denne tjenesten, men det kan ifølge informasjonssjef Kristian Fanghol være aktuelt å gjøre denne om til en del av det offentlige sykehustilbudet dersom man ikke får rekruttert en privat spesialist.