Penger til turistforskning

Det er bevilget 40 millioner kroner til landets største forskningsprosjekt innen reiselivet: "Opplevelser i nord".

Prosjektleder Einar Lier Madsen i Nordlandsforskning (t.v.) og dekan Bjørn Olsen på Handelshøgskolen i Bodø, Universitetet i Nordland. 

Nyheter

- Dette er kjempehyggelig for utviklingen av reiselivet både i landsdelen og nasjonalt, sier prosjektleder Einar Lier Madsen.

Prosjektet har til nå vart i fem år, og støtten som nå er gitt fører til at man kan videreføre forskningsprosjektet i nye tre år. Rundt 40 forskere er med i forskningprogrammet som er finansiert av Forskningsrådet med 20 millioner kroner. De samarbeidende institusjonene bidrar med nesten like mye.  Opplevelser i nord har vart i fem år. Nå er prosjektet evaluert og har altså fått tre nye år.

- Det viser at vi har gjort en god jobb i forrige prosjekt. Det viser også at det er mulig å skape et godt samarbeid både mellom akademiske institusjoner og mellom oss og næringslivet, sier dekan Bjørn Olsen på Handelshøgskolen i Bodø ved Universitetet i Nordland.

Handelshøgskolen er vertsinstitusjon mens Nordlandsforskning har prosjektledelsen. Forlengelsen av prosjektet har stor betydning både for reiselivet og forskningsinstitusjonene, sier forskningsleder Einar Lier Madsen ved Nordlandsforskning.

Forskningen i Opplevelser i nord har to hovedtemaer:

  1. Å skape attraktive og bærekraftige opplevelser i Nord-Norge
  2. Å øke bedriftenes verdiskaping

- Vi skal fortsette å forske på disse områdene, og i tillegg øke innsatsen for å få kunnskapen ut til næringen, sier Einar Lier Madsen.

På de fem årene som har gått ser han blant annet at lokal mat har fått en større plass i reiselivet. Dette er et tema forskerne vil jobbe mer med.

- Vi inngår også et samarbeid med cruisenettverk og havner i nord for å se på verdien av cruisetrafikken, sier han.

Roger Johansen, som leder NordNorsk Reiseliv sitt bodøkontor, mener det er svært viktig at Opplevelser i nord forlenges.

- Det er kjempeartig. Vi har opplevd at reiselivet i Nord-Norge har fått et kompetanseløft gjennom dette programmet.