Nektet sivilforvaret

Fikk bot på 10.000 kroner.

Illustrasjonsfoto.  Foto: JAN-ERIK BERGSTAD

Nyheter

Politiet melder at en Andøy-mann, som er tjenestepliktig i sivilforsvaret, nå er dømt til å betale en bot på 10.000 kroner. Eventuelt kan han velge fengsel i 20 dager.

Årsaken er at mannen gjennom 2013 unnlot å møte på øvelser, til tross for at han mottok og leste innkallelsene fra Midtre Hålogaland sivilforsvarsdistrikt.