Jobber for å få flere inn i Bø kunnskapspark:

– Vi er i ferd med å lykkes i å skape et IT-miljø i Bø

Bø kommune har ambisjoner om å bygge opp et stort IT-miljø med base i de gamle skolelokalene i Steinesjøen. Ordføreren hevder de er i ferd med å lykkes. Framsikt var første bedrift i lokalene. De får stadig flere ansatte og stadig lengre kundelister.

Bø kunnskapspark står det nå på det gamle skolebygget. Ifølge ordfører Sture Pedersen er de nå i ferd med å lykkes i å skape et IT-miljø i kommunen.   Foto: Silje Helene Nilsen

Sommeren 2015 er Fløtt Heim-magasinet på besøk hos IT-bedriften Framsikt i Bø. Driftsansvarlig Krister Klausen sitter alene i det gamle videregående-bygget i Steinesjøen, som eneste ansatt ved kontoret i Bø. Det ble snakket om et gryende IT-eventyr, og ei fremtid med 10-15 ansatte på yttersida. Men hva har egentlig skjedd siden da?

Idet VOL følger grusveien ned mot det tidligere skolebygget, møtes vi av et svært skilt som forteller at vi nå er på vei inn i Bø kunnskapspark. Foreløpig har skiltet kun selskap av logoen til Framsikt, men det vitner om ambisjoner fra byggeier Bø kommunes side.

Fra én til fire

En smilende Krister Klausen sier hei. Nå sitter han ikke lengre i ensom majestet og kikker ut på storslått vesterålsnatur. Han har fått tre nye kolleger på IT-bedriftens hovedkontor i Bø. Økonomiansvarlig Simon Pedersen, seniorrådgiver Frode Olsen og markedsansvarlig Jannie Hansen.

LES OGSÅ: Vil skape IT-eventyr i Bø

– Fra én til fire ansatte i Bø, det er en betydelig økning - og minst tre ganger bedre for meg, sier Krister.

– I fjor sommer hadde vi lansert vår første modul, og hadde en håndfull med kunder. Nå har vi 53 kommuner, et par fylkeskommuner, fylkesmenn og konsulentbyråer på kundelista, sier Krister.

Flere kunder

Fremsikt lager styringssystemer for kommune-Norge, verktøy som skal gjøre budsjettering, analysering og økonomiplanleggingen enklere. Programvaren utvikles av et team i India, fire ansatte sitter på diverse hjemmekontor sør i landet, driftssenteret ligger i Steinesjøen mens daglig leder Halvor Walla reiser mye rundt. Likevel møtes de daglig over Skype.

De har nå med seg sju kunder på hele løsning.

– Hovedtyngden av kundene har vi nå på analysemodulen vår, som bygger seg rundt KOSTRA-data fra SSB. Her blir dataene sammenstilt, og grafiske presentasjoner og talloppsett gjør det enklere for kommuner å sammenligne seg med andre, og å få ut rapporter over hvor bra de gjør det, forklarer Krister.

På denne løsninga har de 53 kommune på kundelista, også alle vesterålskommunene bortsett fra Andøy.

– 2016 er et utviklingsår for vår del. Første utgaven av produktpakken skal være ferdig i løpet av året, sier Simon.

– Vi har fullt fokus på å levere til de kundene vi har nå, samtidig som vi har mye som skal ferdigstilles, supplerer Krister.   

Ambisjoner om kunnskapspark

Da fylkeskommunen la ned drifta av den videregående skolen, fikk Bø kommune overta bygget, som de nå har store ambisjoner for. Ordfører Sture Pedersen forteller til VOL at det jobbes aktivt fra kommunens side for å få IT-bedrifter sørafor til å etablere seg i Bø.

LES OGSÅ: Kommunen overtar skolen

– Tanken er at vi skal bygge opp et stort kunnskapsmiljø innenfor IT. Og vi holder på å lykkes, hevder Pedersen.

Senest for et par uker siden var han på frierferd i Oslo.

– Sammen med Halvor Walla i Framsikt var vi i møter med IKT Norge og flere enkeltbedrifter. Der jobber vi for å få dem til å “outsorce” deler av virksomheten til Bø i stedet for til utlandet, sier Pedersen.

Billigere i Bø

– Hvorfor skal Oslo-bedrifter etablere kontor i Bø?

– Vi kan blant annet by på stabil og god arbeidskraft, noe Framsikt har bevist med å hente hjem flere kompetente bøfjerdinger. Det aller viktigste er imidlertid at de kan drive mye billigere fra Bø enn i de store byene. Arbeidskrafta er billigere her, arbeidsgiveravgifta lavere – det samme er husleia, sier den ivrige ordføreren.   

Å løfte kommunens IT-satsning blir blant de nye oppgavene til Bøs nytilsatte kultur- og næringssjef, Kine Johnsen.

– Vi trenger slike arbeidsplasser i Bø, og for å få det til må kommunen være en aktiv pådriver, sier Pedersen.

Han sier det nå jobbes med å få to-tre bedrifter nordover på besøk, for å forhåpentligvis gjøre overtalingen om Bø-etablering enklere.

Trenger flere kloke hoder

– Det er ikke hver dag det startes et IT-selskap i Bø, hvor du kan være med å skape noe nytt og spennende. Da jeg fikk tilbudet måtte jeg derfor takke ja, og det har jeg ikke angret på, sier Simon om jobbtilbudet  i Framsikt som fikk han til å fløtte heim til Bø.  

Jannie kommer fra Steigen og er tilflytter, Frode har bodd i Bø tidligere og nå vendt tilbake. Bedriften har så langt bidratt til fire nye innbyggere i kommunen. Flere skal det i følge gjengen bli, om de får tak i den rette kompetansen, noe som kan være en utfordring i et såpass smalt fagområde.

– Vi søker akkurat nå etter en interaksjonsdesigner som skal jobbe med det grafiske grensesnittet vårt. Vi trenger også kommuneøkonomer, sier Simon.

De håper også å få selskap av flere bedrifter i de gamle skolelokalene.

– Å få et miljø med flere bedrifter vi kan bruke som sparringspartnere og dele erfaringer med, hadde vært veldig positivt, sier gjengen i Framsikt.