Skolene i Bø utmerket seg på Nasjonale prøver

Skolene i Bø oppnådde ekstra gode resultater på fjorårets Nasjonale prøver, som er en årlig ferdighetstest for skoleelever på femte, åttende og niende trinn i disiplinene lesing, engelsk og regning.

Skole- og barnehagesjef i Bø, Hans Kristian Pettersen, synes det er gledelig at Bø-skolene gjør det godt på Nasjonale prøver.  Foto: Vidar Eliassen

- Bø har alltid gjort det godt på femte trinn, men i fjor opplevde vi særlig gode resultater i engelsk. Vi synes det er flott at ungdomsskolen i Bø ligger over snittet, forteller skole og barnehagesjef i Bø, Hans Kristian Pettersen.

Ifølge tallene fra skoleporten, har elevene på femte trinn i Bø oppnådd henholdsvis 49 og 48 poeng i snitt i faget engelsk på Nasjonale prøver i 2014 og 2015. I fjor hadde dette tallet steget til 54, som er en betydelig økning.

Elevene i Bø gjorde det også ekstra skarpt i lesing og regning på åttende trinn, og havnet over landsgjennomsnittet på 50 med god margin.

Færre elever

Selv om tallene er gode, understreker Pettersen at det ikke er noen grunn til å sprette champagnen .

- Oppgangen i engelsk er veldig bra, men vi tar ikke av og er fullstendig klar over at tallene på Nasjonale prøver kan variere fra år til år, forteller Pettersen.

Å forklare eksakt hvorfor Bø har gjort det såpass bra det siste året, synes skolesjefen er vrient.

- Det er flere faktor som spiller inn. Sammenlignet med mange andre skoler har vi ikke så mange elever, noe som kan slå ut begge veier, sier han.

Ikke tilfeldig

Helt tilfeldig tror likevel ikke Pettersen at de gode resultatene er, og mener at god jobbing over tid også virker inn.

- Vi har satset ettertrykkelig på etterutdanning av lærere. De siste tre årene har vi for eksempel hatt syv lærere som etterutdanner seg i matematikk. Dette er et ledd i den statlige satsinga på etterutdanning for lærere. Jeg synes generelt vi er på god vei i Bø-skolen og jobber godt. Vi har flinke og dedikerte lærere, sier han.

Viktig verktøy

For å opprettholde de gode resultatene, både på Nasjonale prøver og i det daglige, er nettopp de omtalte prøvene et viktig verktøy.

-I tillegg til å måle resultater fra år til år, er de nasjonale prøvene et verktøy for å analysere og forbedre resultatene til elevene. Den enkelte skole ser hva de må jobbe mer med for å øke kompetansen til elevene. Dette er en del av skolens underveisvurdering, forklarer han.

Må vurderes over tid

Skolesjefen presiserer at resultatene på de nasjonale prøvene alltid må sees på og vurderes over tid.

-Man kan ikke slå seg på brystet etter gode resultater ett år. Det er viktig å fortsette å jobbe målrettet. Først når resultatene er stabilt gode over en lengre tidsperiode, er ikke resultatene lenger tilfeldig, slår Hans Kristian Pettersen fast.