– Et forbud mot nydyrking av myr vil få alvorlige konsekvenser

Rådmannen i Bø vil prioritere lokal matproduksjon fremfor klimatiltak.

Rådmannen i Bø mener at et forbud mot nydyrking vil få alvorlige konsekvenser for landbruksforetak i Bø som ønsker å øke sin produksjon, og som er basert på at arealgrunnlaget skal styrkes ved nydyrking.  Foto: Illustrasjonsbilde

Landbruks- og matdepartementet sendte i juli ut et høringsbrev til kommunene angående endring i jordloven og forskrift om nydyrking.