Straume barnehage:

Vil kjøpe nabotomt for å utvide barnehagen

Rådmannen ønsker å kjøpe en eiendom for 80.000 kroner for å få plass til nye tilbygg og større uteområde ved Straume barnehage.

FÅR TROLIG STØRRE AREAL: Om saken går gjennom i kommunestyret, får Straume barnehage etter hvert nye tilbygg og et større uteareal.  Foto: Bø kommune

I 2015 startet Bø kommune arbeidet med å rehabilitere Straume barnehage.