Regjeringen foreslår å kutte i velferdstilbudet til fiskerne

– Smålig og skuffende, mener Norges Fiskarlag.

Regjeringen foreslår å ta bort tilskuddet til fiskernes velferdstilbud på 1,2 millioner kroner i statsbudsjettet for 2018.